071-91009294  | 021-88724227  |

آذربایجان

فرهنگ مردم آذربایجان

آشنایی با فرهنگ مردم آذربایجان

آذربایجان به دلیل نزدیکی از لحاظ جغرافیایی به کشور ایران‌ و شباهت فرهنگی، مذهبی‌، اعتقادی و غیره نظر افراد زیادی را برای مهاجرت به خود جلب می‌کند. این کشور

مشاهده
اسکرول به بالا