071-91009294  | 021-88724227  |

تحصیل در ترکیه

تحصیل در ترکیه به زبان انگلیسی

تحصیل در ترکیه به زبان انگلیسی

ترکیه دارای دانشگاه های دولتی و خصوصی انگلیسی زبان بسیاری است که دارای امکانات فراوانی می باشند. هم چنین اعضای دانشگاه ها و کارکنان آن ها بسیار تحصیلکرده هستند

مشاهده
دانشگاه باهچه شهیر استانبول

دانشگاه باهچه شهیر استانبول

تحصیل در دانشگاه های مختلف دارای شرایط خاصی است. اگر شما تصمیم به مهاجرت داشته باشید باید قبل از هر اقدامی به حهت اطلاع از شرایط تحصیلی کشور مورد

مشاهده
دانشگاه کادیر هاس استانبول

دانشگاه کادیر هاس استانبول

استانبول دارای دانشگاه های زیادی می‌باشد. یکی از بهترین دانشگاه های استانبول، دانشگاه کادیر هاس استانبول است. که تاُسیس این دانشگاه در سال 1997 در شهر زیبای استانبول می‌باشد،

مشاهده
اسکرول به بالا