071-91009294  | 021-88724227  |

تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در آمریکا

دانشگاه پزشکی هاروارد

دانشگاه پزشکی هاروارد

امروزه دانشجویان دانشگاه پزشکی هاروارد به پنج جامعه دانشگاهی تقسیم می شوند که مشاوره و راهنمایی و آموزش تحت نظارت اعضای هیات علمی را فراهم می کنند. تاسیس دانشگاه

مشاهده
آزمون پزشکی ایالات متحده

آزمون پزشکی ایالات متحده

مراحلی برای شرکت در آزمون پزشکی ایالات متحده وجود دارد که مرحله USMLE در خصوص ارزیابی تحصیل دانشجویان در مدارس پزشکی خواهد بود در این مقاله بیشتر به این موضوع خواهیم

مشاهده

تحصیل پزشکی در آمریکا

دولت آمریکا می تواند دانشجویان بین المللی را در شرایط بسیار نابرابری در راستای فرایند انتخاب و پذیرش تحصیل پزشکی در آمریکا قرار دهد. در این مقاله مشاورین موسسه

مشاهده
اسکرول به بالا