071-91009294  | 021-88724227  |

مهاجرت از طریق سرمایه گذاری به ترکیه

ثبت شرکت و رستوران در ترکیه

تاسیس رستوران در ترکیه

صاحبان کسب و کار در ترکیه که می خواهند برای تاسیس رستوران در ترکیه اقدام کنند، باید بدانند که این نوع کسب و کار نیاز به مجوز ویژه ای

مشاهده
اسکرول به بالا