071-91009294  | 021-88724227  |

تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در اسلوونی

دانشگاه های پزشکی اسلوونی

دانشگاه های پزشکی اسلوونی

در صورتی که بخواهید در دانشگاه های پزشکی اسلوونی تحصیل کنید باید دعوتنامه ای را دریافت کنید که این دانشگاه در دوره های لیسانس و بالاتر و همچنین دندانپزشکی دانشجو

مشاهده
اسکرول به بالا