071-91009294  | 021-88724227  |

تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در سنگاپور

دانشگاه پزشکی سنگاپور

دانشگاه پزشکی سنگاپور

برنامه های تحصیل در دانشگاه پزشکی سنگاپور از برنامه کالج پزشکی دارای شهرت جهانی امپریال لندن گرفته شده است دانشکده پزشکی LKC همچنین با سایر موسسات درمانی همکاری می کند تا اطمینان حاصل

مشاهده
اسکرول به بالا