071-91009294  | 021-88724227  |

مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در مالتا

مالیات در مالتا

مالیات در مالتا

اکنون و پس از گستردگی گزینه های سرمایه گذاری در خارج از کشور؛ زمان آن رسیده است که فرایند شهروندی در مالتا از طریق برنامه سرمایه گذاری در مالتا

مشاهده

سرمایه گذاری در مالتا

“ویزا طلایی” به ویزای اخذ شهروندی از طریق سرمایه گذاری در مالتا در اتحادیه اروپا نیز اطلاق می شود ویزایی که به چندین کشور در جنوب اروپا نظیر: اسپانیا و

مشاهده
اسکرول به بالا