071-91009294  | 021-88724227  |

تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در انگلستان

آزمون پزشکی UK

آزمون پزشکی UK

از جمله آزمون هایی که بواسطه دانشگاه های انگلیس جهت ورود به دانشکده های پزشکی و دندان پزشکی برگزار می گردد آزمون پزشکی UK( UKCAT) است. هدف آزمون پزشکی

مشاهده
اسکرول به بالا