071-91009294  | 021-88724227  |

مهاجرت کاری به اتریش

کار در اتریش ۲۰۱۹

کار در اتریش 2023

در صورتی که یک کارفرمای خارجی به صورت موقت قصد داشته باشد کارمندانی را به کشور اتریش بفرستد، لازم است بسته به کشوری که شرکت مذکور در آن واقع

مشاهده
اسکرول به بالا