071-91009294  | 021-88724227  |

تابعیت و شهروندی انگلستان

تابعیت انگلستان

مشاوره فوری و کاملا رایگان با برترین و مجرب ترین مشاوران در ایران

مشاوره رایگان فوری

مشاوره رایگان تهران

مشاوره رایگان شیراز

فرم ارزیابی رایگان

در این مقاله با روش های اخذ تابعیت انگلستان آشنا می شوید.  اخذ تابعیت انگلستان برای افرادی که به صورت تحصیلی وارد این کشور می شوند چگونه است؟  اخذ تابعیت و اقامت انگلستان برای تابعیت مضاعف چگونه است؟

تاریخچه قانون اخذ تابعیت در انگلستان یا بریتانیا

قانون تابعیت اولیه بریتانیا ، ریشه در قرون وسطی دارد. همواره در قلمرو حقوقی کشور انگلستان بین اتباع پادشاهی و بیگانگان تمایزی وجود داشته است. به این صورت که، اتباع پادشاهی به او وفا دارند و شامل افرادی می شوند که در قلمرو حاکمیت پادشاه سکونت داشته و یا اینکه بعدها در قلمرو او ساکن میشوند و با وی هم پیمان میشوند.

سر ویلیام بلک استون خلاصه ای از حقوق کامن لای اولیه بریتانیا نوشته است. وی در سال های 69-1765 در زمینه مساله حقوق و قانون مطالب زیادی نوشته است. وی معتقد است که افراد بومی افرادی هستند که در محدوده قلمرو دربار (سلطنتی) بدنیا امده اند. زمانی که امپراتوری بریتانیا به قدرت رسید، سرزمین ها و قلمرو های دربار توسعه پیدا کرد و رعایای بریتانیا را نه تنها افرادی که در سرزمین های متحد پادشاهی ( UK ) بودند تشکیل میداند، بلکه ان ها را نیز افرادی تشکیل می داند که در سرتاسر امپراتوری بریتانیا سکنی داشتند این قلمروها و سرزمین ها شامل مستعمرات و قلمروهای خودگردان و یا خودمختار مانند استرالیا، نیوزلند، افریقای جنوبی، کانادا و نیو فنلاند می شدند. لازم به ذکر است که قلمرو سلطنتی نه تنها شامل قلمروهای فرمانروایی بلکه شامل مستعمرات انها نیز می شد. افرادی که در قلمروهای مربوطه بدنیا می امدند بدون در نظر گرفتن تابعیت والدینشان براساس اصل خاک، تبعه بریتانیا محسوب میشدند. بدین ترتیب که فرزندانی که از ازدواج بازدیدکنندگان و یا خارجیان در قلمرو بریتانیا بوجود می امدند بعنوان تبعه بریتانیا محسوب می شدند.

تابعیت انگلستانکسانی که تابعیت انها از طریق اصل خاک (محل تولد) بدست می امد، دارای تابعیت همیشگی بوده و نمی توان از انها سلب تابعیت نمود ویا تابعیت انها را فسخ کرد.

به همین دلیل یک شخص بیگانه و یا ساکنان خارجی (که محل تولدشان در خارج از قلمرو بریتانیا می باشد ) هیچ وقت نمی تواند رابطه خود را با محل تولدش قطع کند. از این رو در حقوق کامن لا در کشور انگلستان، افراد خارجی ( که محل تولدشان در خارج از قلمرو انگلستان می باشد.) ، نمی توانند بر اساس آئین تشریفاتی و یا اینکه پس از طی کردن روال و مراحل خاصی، تابعیت انگلستان را تحصیل نمایند.

در حقوق کامنلا استثنایی در خصوص وضعیت و موقعیت اطفالی که پدر و مادر انگلیسی الاصل دارند و در خارج از خاک انگلستان متولد می شوند وجود دارد. نخستین استثنا این است که بچه های سفیران شاه حتی در صورتی که در انگلستان متولد نشده باشند بعنوان شهروند تبعه انگلستان محسوب می گردیدند و استثنای بعدی اینکه اطفالی که در خارج از خاک انگلستان از پدر و مادر انگلیسی الاصل بدنیا امده اند، تبعه کشور انگلستان محسوب می شوند. قانون دیگری در سال 1772 به تصویب رسیده است که بر اساس ان شرایط کلی در خصوص تابعیت فرزندانی وجود دارد که در خارج از خاک انگلستان متولد شده اند و فقط پدرشان انگلیسی الاصل است در این صورت این فرزندان تبعه کشور انگلیس محسوب می شوند.

بطور خلاصه می توان گفت در حال حاضر، مقررات تابعیت انگلستان مبتنی بر قانونی است که در سال 1984 به تصویب رسیده است. که شامل کلیه اتباع مستعمره سابق بریتانیا نیز می گردد.

روش های اخذ تابعیت انگلستان

بعد از ژانویه 1983 روش های اخذ تابعیت انگلستان عبارت بودند از:

 • اخذ تابعیت انگلستان از طریق تولد

طفلی که در انگلستان از والدینی که یکی از انها تبعه انگلیس بوده یا محل زندگی خود را این کشور قرار داده باشد متولد گردیده باشد.

قانون ویژه ای که در سال 2000 به تصویب رسیده و در سال 2006 نیز اصلاح گردید مقرر نمود: هرگاه یکی از والدین طفل، تبعه جامعه اروپا یا منطقه اقتصادی اروپا یا شهروند سوئیس باشد و چنانچه طفل قبل از آوریل 2006 در قلمرو انگلستان متولد گردد وی می تواند تابعیت انگلستان را اخذ نماید.

همچنین هرگاه طفلی از پدر انگلیسی که در خارج از انگلستان زندگی نماید متولد گردد ولی تولد طفل ناشی از ازدواج نباشد طفل چنانچه کمتر از 18 سال سن داشته باشد می تواند تقاضای تابعیت انگلستان را بنماید.

همچنین طفلی که از والدین نامعلوم در خاک انگلستان متولد شده باشد تابعیت انگلستان را اخذ خواهد نمود.

 • اخذ تابعیت انگلستان از طریق اعمال اصل خون

تا قبل از سال 1983 ، تابعیت بریتانیایی بعنوان یک قانون کلی ، تنها از طریق پدر به فرزند منتقل میشد و والدین نیز حتما باید ازدواج کرده باشند. بچه هایی که در کشور های مشترک المنافع و یا در محدوده جمهوری ایرلند متولد می شوند، اگر پدرشان به واسطه نسب بریتانیایی نباشد، نمی توانند تابعیت بریتانیایی را بدست اورند. مواردی که باعث اخذ تابعیت انگلستان از طریق اصل خون می شودعبارنتد از :

 • طفلی که در خارج از انگلستان متولد شده باشد و حداقل یکی از والدین وی نیز تبعه انگلستان باشد.
 • طفلی که در خارج از انگلستان متولد شده باشد و یکی از والدین وی در خدمت پادشاه باشد .
 • طفلی که با خانواده انگلیسی مرتبط بوده ولی والدین وی بطور دقیق مشخص نباشد.
 • اخذ تابعیت انگلستان از طریق تقاضا

کسانی که از وزیر کشور تقاضای تابعیت انگلستان را نموده و مورد موافقت نیز واقع شده باشد می توانند تابعیت انگلستان را اخذ نمایند. شایان کر است که ممکن است متقاضی تمامی شرایط را برای اخذ تابعیت انگلستان داشته باشد اما از طرف وزیر کشور مورد موافقت قرار نگیرد و یا بالعکس شخصی حائز شرایط نباشد ولی مورد موافقت قرار گیرد.

شرایط اخذ تابعیت انگلستان بستگی به این دارد که شخص با تبعه انگلستان ازدواج نموده باشد یا ننموده باشد.

کسانی که با اتباع انگلیسی ازدواج نموده باشد باید دارای شرایط زیل باشند :

 • دارای اجازه اقامت در انگلستان باشد.
 • حداقل 3 سال اقامت قانونی در انگلستان داشته باشد.
 • دارای حسن شهرت و سابقه باشد. ( وزارت کشور در مورد متقاضی از اداره پلیس مبنی بر عدم سابقه کیفری استعلام می نماید. )
 • ارائه مدارک دال بر تسلط به زبان انگلیسی یا گذراندن امتحان زبان. متقاضیانی که سن انها بالای 65 سال باشد نیازی به ارائه مدرک ندارند.

کسانی که با اتباع انگلستان ازدواج نکرده باشند و متقاضی اخذ تابعیت این کشور باشند درصورتی می توانند تابعیت انگلستان را اخذ کنند که دارای شرایط زیر باشند :

 • به مدت 5 سال اقامت قانونی در انگلستان داشته باشند.
 • متقاضی باید قصد زندگی یا کار به صورت دائمی در انگلستان داشته باشد .
 • دارای حسن شهرت وسابقه باشد.
 • به زبان انگلیسی تسلط داشته باشد.
 • اخذ تابعیت انگلستان از طریق فرزند خواندگی

در صورتی فرزند خواندگی باعث اخذ تابعیت انگلستان می شود که :

پدر و مادر تقاضای فرزندخواندگی را از دادگاه نموده باشند. در صورتی فرزندخوانده تبعه انگلستان محسوب می شود که یکی از پدر یا مادر فرزندخوانده در زمان فرزندخواندگی تبعه انگلستان باشد. همچنین سن فرزندخوانده باید زیر 18 سال باشد.

لازم به توضیح است چنانچه شخصی که از طریق فرزندخواندگی تابعیت انگلستان را بدست اورده چنانچه از طرف والدینی که وی را بعنوان فرزندخوانده پذیرفته اند لغو گردد وی همچنان تابعیت انگلیسی را خواهد داشت و تابعیت وی سلب نمی گردد.

هرگاه اتباع ( اطفال ) انگلیسی به عنوان فرزندخوانده خارجیان پذیرفته شود و تابعیت کشور خارجی را نیز اخذ نماید همچنان تبعه انگلستان محسوب خواهد شد.

از دست دادن تابعیت در انگلستان

الف) ترک تابعیت انگلستان

اتباع انگلیس می توانند از طریق تقاضا از وزارت کشور، تابعیت انگلیسی خود را ترک نمایند. تا زمانی که ترک تابعیت مورد موافقت قرار نگرفته باشد همچنان متقاضی تبعه انگلستان محسوب می شود ولی چنانچه مورد موافقت قرار گیرد و به ثبت نیز رسیده باشد و در مدت زمان 6 ماه تابعیت کشور دیگری را اخذ ننموده باشد ثبت ترک تابعیت لغو خواهد شد و همچنان به تابعیت انگلستان باقی خواهد ماند.

ب) سلب تابعیت انگلستان

براساس قانون مهاجرت و تابعیت مصوب 2006 تابعیت انگلستان ممکن است بر اساس تصمیم وزیر کشور از اتباع انگلیسی که دارا ی تابعیت مضاعف می باشند سلب گردد. همچنین اشخاصی که بر اساس خدعه و نیرنگ و مدارک جعلی تابعیت انگلستان را اخذ نموده باشند ممکن است تابعیت انها سلب گردد.

تابعیت مضاعف انگلستان

در قانون تابعیت انگلستان مصوب 1948 تاکنون داشتن تابعیت مضاعف ممنوع نگردیده است. چنانچه اتباع انگلستان تابعیت کشور دیگری را اخذ نموده باشند به خودی خود تابعیت انها سلب نخواهد شد، همچنین نیازی به ترک تابعیت نیز نمی باشد .

هرگاه تبعه انگلستان تابعیت کشوری را اخذ نماید که مقررات ان کشور اجازه داشتن تابعیت مضاعف را به اشخاص نمیدهد در این صورت وی می تواند تابعیت انگلستان را ترک نماید.

چنانچه در هرگونه سوالی پیرامون اخذ تابعیت انگلستان دارید می توانید با مشاورین دفاتر مهاجرتی معتبرتماس حاصل فرمایید.

سوالات متداول در مورد تابعیت و شهروندی انگلستان

1- روش های اخذ تابعیت کشور انگلستان چیست؟

 • از طریق تولد
 • از طریق اعمال اصل خون
 • از طریق تقاضا
 • از طریق فرزند خواندگی

2- اخذ تابعیت کشور انگلستان از طریق تولد چگونه است؟

طفلی که در انگلستان از والدینی که یکی از انها تبعه انگلیس بوده یا محل زندگی خود را این کشور قرار داده باشد متولد گردیده باشد.

3- در چه مواردی اخذ تابعیت کشور انگلستان از طریق اصل خون صورت میگیرد؟

 • طفلی که در خارج از انگلستان متولد شده باشد و حداقل یکی از والدین وی نیز تبعه انگلستان باشد.
 • طفلی که در خارج از انگلستان متولد شده باشد و یکی از والدین وی در خدمت پادشاه باشد .
 • طفلی که با خانواده انگلیسی مرتبط بوده ولی والدین وی بطور دقیق مشخص نباشد.

4- اخذ تابعیت کشور انگلستان از طریق درخواست چگونه است؟

کسانی که از وزیر کشور تقاضای تابعیت انگلستان را نموده و مورد موافقت نیز واقع شده باشد می توانند تابعیت انگلستان را اخذ نمایند.

5- در چه صورت می توان تابعیت کشور انگلستان را بدست آورد؟

 • به مدت 5 سال اقامت قانونی در انگلستان داشته باشد.
 • متقاضی باید قصد زندگی یا کار به صورت دائمی در انگلستان داشته باشد .
 • دارای حسن شهرت وسابقه باشد.
 • به زبان انگلیسی تسلط داشته باشد.

6- آیا برای اخذ تابعیت کشور انگلستان از طریق فرزند خواندگی محدودیت سنی وجود دارد؟

سن فرزندخوانده باید زیر 18 سال باشد.

7- اخذ تابعیت کشور انگلستان از طریق فرزند خواندگی چگونه است؟

پدر و مادر تقاضای فرزندخواندگی را از دادگاه نموده باشند. در صورتی فرزندخوانده تبعه انگلستان محسوب می شود که یکی از پدر یا مادر فرزندخوانده در زمان فرزندخواندگی تبعه انگلستان باشد.

8- در چه مواردی تابعیت انگلستان خود را از دست خواهید داد؟

 • ترک تابعیت
 • سلب تابعیت

9- آیا تابعیت مضاعف انگلستان در این کشور به رسمیت شناخته شده است؟

چنانچه اتباع انگلستان تابعیت کشور دیگری را اخذ نموده باشند به خودی خود تابعیت انها سلب نخواهد شد، همچنین نیازی به ترک تابعیت نیز نمی باشد .

10- آیا برای اخذ تابعیت کشور انگلستان محدودیت سنی وجود دارد؟

بله, باید متقاضی ۱۸ ساله یا بزرگتر باشد.

11- روش های اخذ تابعیت کشور انگلستان چیست؟

 • ارائه درخواست به صورت شخصی
 • استفاده از سرویس بررسی ملیت (NCS)
 • درخواست از طریق نماینده

نظرات کاربران

 • توسط حسین
  تاریخ: بهمن 27, 1396
  نفر
  نفر

  سلام زن و شوهر ایرانی با ورود آنان به خاک انگلستان فرزندشان متولد شود آیا تابعیت انگلستان را میتوانند اخذ کنند ؟ ممنون

  • توسط مشاور بخش تحصیل و اعزام دانشجو
   تاریخ: بهمن 28, 1396
   نفر
   نفر

   با سلام
   قبلا قانون خاک در انگلستان بود ولی طبق قوانین جدید امکان تولد فرزند در انگلیس جهت اخذ اقامت وجود ندارد.

 • توسط محمد
  تاریخ: اردیبهشت 8, 1398
  نفر
  نفر

  با سلام و متشکر از سایتتون ببخشی من در ۱۸ سالگی می خوام ویزای تحصیلی بگیرم و مقداری پول سرمایه گذاری کنم و شهروند شوم لطفا راهنمایی کنید ممنون و فقط سربازی می خواد ممنون؟؟؟

  • توسط مشاور مهاجرت و اعزام دانشجو
   تاریخ: اردیبهشت 10, 1398
   نفر
   نفر

   سلام در اين خصوص شما با تمكن و توانايی مالی بالا و ارائه رزومه ی تحصيلی مناسب با مقطع در خواستی می توانید پذيرش را دريافت نماييد و جهت اطلاعات مربوط به سربازی به نظام وظيفه مراجعه فرماييد.

 • توسط راستین
  تاریخ: خرداد 16, 1399
  نفر
  نفر

  سلام دوست عزیز. خسته نباشید… .

  ببخشید درمورد اخذ تابعیت انگلستان سوالاتی داشتم

  من اصالتا افغانستانی
  وساکن قم هستم
  مجرد و 30 سالمه.
  دانشجوی مقطع کارشناسی برق هستم
  درکنارش زبان انگلیسی هم میخونم

  و بطور خوداموز در زمینه صنایع دستی، منبت کاری را درحد اعلا مهارت دارم.

  بااین اوصاف
  راهی برای گرفتن اخذ تابعیت انگلستان دارم:؟ ( برای من فرقی نمیکنه چه برای تحصیل و چه برای کار خیلی مهم نیست.)
  مهم برای من اینه ک بتونم تابعیت بگیرم

  راهی وجود داره؟؟

  • توسط مهدی کیوانی
   تاریخ: خرداد 18, 1399
   نفر
   نفر

   سلام روزتون بخیر
   برای دریافت تابعیت انگلستان از روش های مختلفی می توانید اقدام کنید که بستگی به شرایط شما دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

دیدگاهتان را با ما در میان بزارید

اسکرول به بالا