071-91009294  | 021-88724227  |

مهاجرت از طریق سرمایه گذاری به روسیه

ثبت شرکت در روسیه

ثبت شرکت در روسیه

[vc_row][vc_column width=”3/4″][vc_column_text font_size=”18″] طبق قانون مدت ثبت شرکت در روسیه در خدمات مالی فدرال این کشور کمتر از 25 روز کاری است. علاوه بر این، بیش از 5 روز

مشاهده
ثبت شرکت در روسیه

ثبت شرکت در روسیه

روسیه به دلیل قوانین سودمند و سیستم مالیاتی خود، برای بسیاری از سرمایه گذاران خارجی بسیار جذاب است. کارآفرینان خارجی برای ثبت شرکت در روسیه جذب میشوند. چگونگی ثبت

مشاهده
اسکرول به بالا