071-91009294  | 021-88724227  |

مهاجرت کاری به ارمنستان

کار در ارمنستان

کار در ارمنستان

جمعیت ارمنستان به شدت از بیکاری رنج می برد. ارمنستان با %19 بالاترین نرخ بیکاری را در بین کشورهای مشترک المنافع داراست. امروزه بیش از 200 هزار نفر از

مشاهده
اسکرول به بالا