071-91009294  | 021-88724227  |

کمک هزینه تحصیلی در هلند

کمک هزینه تحصیلی در هلند

مشاوره فوری و کاملا رایگان با برترین و مجرب ترین مشاوران در ایران

مشاوره رایگان فوری

مشاوره رایگان تهران

مشاوره رایگان شیراز

فرم ارزیابی رایگان

تحصیل در کشور هلند می تواند از بهترین گزینه های ممکن جهت متقاضیان تحصیل در خارج ازکشور به زبان انگلیسی باشد. هلند با داشتن یک سیستم آموزشی با کیفیت و همچنین فراهم آوردن شرایط مطلوب زندگی، زمینه مهاجرت تحصیلی افراد بسیاری را به این کشور فراهم کرده است. از موضوعات مهم در رابطه تحصیل در این کشور، کمک هزینه های تحصیلی در هلند می باشد که کارشناسان موسسه حقوقی مهاجرتی میرداماد در این مقاله به شرح کاملی از آن پرداخته اند.

بورسیه های تحصیلی کشور هلند

 • 1- بورس تحصیلی مخصوص انتقال خودکار از نوع 1A: این بورس تحصیلی برای دانشجویانی است که دارای مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکترا می باشند.
 • 2- بورس تحصیلی معروف به ذهن خلاق (Creative Mind) ACI: این بورس تحصیلی مخصوص دانشجویانی است که دارای یک مدرک تحصیلی در مقطع لیسانس می باشند.
 • 3- بورس های تحصیلی عالی (Excellence) آمستردام: این بورس های تحصیلی برای دانشجویانی است که دارای مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکترا می باشند.
 • 4- بورس های تحصیلی شایستگی (Merit) آمستردام: این بورس های تحصیلی برای دانشجویانی است که دارای مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی، و کارشناسی ارشد، می باشند.
 • 5- بورس تحصیلی استعدادهای درخشان (Talent) آمستردام: این بورس های تحصیلی مخصوص دانشجویانی است که دارای مدرک تحصیلی در مقطع لیسانس می باشند.
 • 6- بورس تحصیلی ArtEZ: این بورس تحصیلی برای دانشجویانی است که دارای مدرک کارشناسی، و کارشناسی ارشد، می باشند.
 • 7- بورس های تحصیلی مرکزی دانشگاه تیلبورگ (Tilburg): این بورس های تحصیلی برای دانشجویانی است که دارای مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکترا می باشند.
 • 8- بورس های تحصیلی CF: این بورس های تحصیلی مخصوص دانشجویانی است که دارای مدرک کارشناسی، و کارشناسی ارشد، می باشند.
 • 9- جایزه شایستگی DSF – رقابت های مربوط به پایان نامه: این بورس تحصیلی برای دانشجویانی است که دارای مدرک کارشناسی می باشند.
 • 10- بورس های تحصیلی DST: این بورس های تحصیلی مخصوص دانشجویانی است که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، می باشند.
 • 11- بورس تحصیلی صندوق آموزش اراسموس (Erasmus): این بورس تحصیلی برای دانشجویانی است که دارای مدرک کارشناسی، و کارشناسی ارشد، می باشند.
 • 12- بورس تحصیلی مخصوص مدرک کارشناسی ارشد مشترک اراسموس موندوس (Erasmus Mundus) (IMIM): این بورس تحصیلی مخصوص دانشجویانی است که دارای مدرک کارشناسی، و کارشناسی ارشد، می باشند.
 • 13- بورس تحصیلی عالی دانشگاه اراسموس (Erasmus): این بورس تحصیلی برای دانشجویانی است که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، و کارشناسی ارشد، می باشند.
 • 14- بورس تحصیلی استعداد عالی Fontys FTB: این بورس تحصیلی مخصوص دانشجویانی است که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی می باشند.
 • 15- بورس تحصیلی مطالعات خارج از کشور اروپایی GoEuro: این بورس تحصیلی برای دانشجویانی است که دارای مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکترا می باشند.
 • 16- بورس تحصیلی شایستگی HAN: این بورس تحصیلی مخصوص دانشجویانی است که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی می باشند.
 • 17- بورس های تحصیلی پرستیژ HAN: این بورس تحصیلی مخصوص دانشجویانی است که دارای مدرک کارشناسی می باشند.
 • 18- بورس تحصیلی هانزه (Hanze): این بورس تحصیلی برای دانشجویانی است که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی می باشند.
 • 19- بورس تحصیلی هلند: این بورس تحصیلی مخصوص دانشجویانی است که دارای مدرک کارشناسی، و کارشناسی ارشد، می باشند.
 • 20- بورس تحصیلی عالی HU: این بورس تحصیلی مخصوص دانشجویانی است که دارای مدرک کارشناسی می باشند.
 • 21- بورس تحصیلی استعدادهای درخشان HU: این بورس تحصیلی برای دانشجویانی است که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی می باشند.
 • 22- بورس تحصیلی داخلی: این بورس تحصیلی مخصوص دانشجویانی است که دارای مدرک کارشناسی می باشند.
 • 23- بورس های تحصیلی بین المللی با عنوان Alimardan bay Top chubashov: این بورس تحصیلی مخصوص دانشجویانی است که دارای مدرک تحصیلی لیسانس می باشند.
 • 24- بورس تحصیلی صندوق رفع مشکلات ISS: این بورس تحصیلی مخصوص دانشجویانی است که دارای مدرک کارشناسی ارشد می باشند. 
 • 25- برنامه بورس تحصیلی عالی ITC: این بورس تحصیلی مخصوص دانشجویانی است که دارای مدرک کارشناسی می باشند.
 • 26- بورس تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته الهیات RU FFTR: این بورس تحصیلی برای دانشجویانی است که دارای مدرک کارشناسی می باشند.
 • 27- برنامه بورس تحصیلی منا (MENA) (MSP): این بورس تحصیلی برای دانشجویانی است که دارای مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکترا می باشند.
 • 28- بورس تحصیلی روبیکون (NWO Rubicon): این بورس تحصیلی مخصوص دانشجویانی است که دارای مدرک تحصیلی در مقطع دکترا می باشند.
 • 29- بورس تحصیلی ماتریس- 2019-2018- برنامه Q CXO: این بورس تحصیلی برای دانشجویانی است که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکترا می باشند.
 • 30- بورس تحصیلی صندوق اعتماد MEL: این بورس تحصیلی مخصوص دانشجویانی است که دارای مدرک کارشناسی، و یا کارشناسی ارشد، می باشند.
 • 31- بورس تحصیلی اپیدمی شناسی مربوط به برنامه فارغ التحصیلی NWO: این بورس تحصیلی برای دانشجویانی است که دارای مدرک تحصیلی لیسانس می باشند.
 • 32- بورس تحصیلی پروفسور وان وینتر استپند (J.M. van Winter Stipend): این بورس تحصیلی مخصوص دانشجویانی است که دارای مدرک کارشناسی ارشد و یا مدرک کارشناسی می باشند.
 • 33- بورس تحصیلی مربوط به بودجه مطالعاتی دانشکده هنر رادبود (Radboud): این بورس تحصیلی مخصوص دانشجویانی است که دارای مدرک کارشناسی، و یا مدرک کارشناسی ارشد می باشند.
 • 34- برنامه بورس تحصیلی رادبود (Radboud): این بورس تحصیلی مخصوص دانشجویانی است که دارای مدرک کارشناسی ارشد، و یا کارشناسی می باشند.
 • 35- بورس تحصیلی بودجه مطالعاتی رادبود (Radboudumc): این بورس تحصیلی مخصوص دانشجویانی است که دارای مدرک کارشناسی ارشد می باشند.
 • 36- بورس تحصیلی دانشکده مدیریت روتردام (Rotterdam)، دانشگاه اراسموس (Erasmus): این بورس تحصیلی برای دانشجویانی است که دارای مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد، یا دکترا می باشند.
 • 37- بورس تحصیلی عالی RSM غیر از EEA: این بورس تحصیلی مخصوص دانشجویانی است که دارای مدرک کارشناسی، و یا کارشناسی ارشد می باشند.
 • 38- بورس تحصیلی استعدادهای درخشان ساکسیون (Saxion): این بورس تحصیلی مخصوص دانشجویانی است که دارای مدرک تحصیلی لیسانس می باشند.
 • 39- بورس تحصیلی مطالعاتی پورتال (Portals): این بورس تحصیلی مخصوص دانشجویانی است که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی می باشند.
 • 40- برنامه بورس تحصیلی فارغ التحصیلی مشترک مربوط به ژاپن و بانک جهانی: این بورس تحصیلی مخصوص دانشجویانی است که دارای مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد، و یا دکترا می باشند.
 • 41- بورس تحصیلی تروندهایم (Trondheim): این بورس تحصیلی برای دانشجویانی است که دارای مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد، و یا دکترا می باشند.
 • 42- برنامه بورس تحصیلی استعداد های درخشان آیندهوون (TU Eindhoven): این بورس تحصیلی مخصوص دانشجویانی است که دارای مدرک کارشناسی ارشد می باشند.
 • 43- بورس تحصیلی با ظرفیت بالا – هلند (UM Holland): این بورس تحصیلی مخصوص دانشجویانی است که دارای مدرک تحصیلی لیسانس می باشند.
 • 44- بورس تحصیلی دانشگاه توینت (Twente) (UTS): این بورس تحصیلی برای دانشجویانی است که دارای مدرک کارشناسی ارشد می باشند.
 • 45- بورس تحصیلی عالی اوترخت (Utrecht): این بورس تحصیلی مخصوص دانشجویانی است که دارای مدرک کارشناسی، و یا مدرک کارشناسی ارشد می باشند.
 • 46- برنامه کمک هزینه تحصیلی VU: این بورس تحصیلی مخصوص دانشجویانی است که دارای مدرک کارشناسی، و یا کارشناسی ارشد، می باشند.
کمک هزینه و بورسیه های دانشگاه های هلند
کمک هزینه و بورسیه های دانشگاه های هلند

کمک هزینه و بورسیه های دانشگاه های هلند

دانشکده ها و دانشگاه های کشور هلند که بورس های تحصیلی را به دانشجویان بین المللی اعطا می کنند به شرح زیر می باشند:

بورس های تحصیلی عالی دانشگاه لایدن (Leiden): برنامه بورس های تحصیلی عالی دانشگاه لایدن (Leiden) (LExS) برای دانشجویان برجسته غیر کشورهای اتحادیه اروپا می باشد که به دنبال ادامه تحصیل در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد، و دوره های تحصیلی LLM ارائه شده در دانشگاه لایدن (Leiden) هستند. این بورس های تحصیلی شامل اعطای 10،000 یورو از شهریه تحصیلی، 15،000 یورو از شهریه یا اعطای کل هزینه تحصیلی به استثنای هزینه تامین مسکن می باشند.

بورس های تحصیلی با ظرفیت بالای دانشگاه ماستریخت (Maastricht): دانشگاه ماستریخت بورس های تحصیلی با ظرفیت بالایی را به دانشجویان با استعداد خارج از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارائه می نماید تا در هر برنامه تحصیلی کارشناسی ارشد، و یا برنامه فارغ التحصیلی این دانشگاه که برای متخصصان در این دانشگاه ارائه می شود به استثنای برنامه های تحصیلی دانشکده تجارت و اقتصاد، شرکت کنند. این بورس های تحصیلی شامل هزینه شهریه تحصیلی، هزینه های زندگی در هر ماه، هزینه بیمه و هزینه ویزا می شود.

برنامه بورس تحصیلی دانشگاه رادبود (Radboud): برنامه بورس تحصیلی دانشگاه رادبود به تعداد معینی از دانشجویان با استعداد و آینده نگر عضو کشورهای غیر اتحادیه اروپا ارائه می شود که این بورس تحصیلی را برای شرکت در یک دوره تحصیلی کامل که در مقطع کارشناسی ارشد و به زبان انگلیسی در دانشگاه رادبود در نیجمگن تدریس می شود، دریافت کنند. این بورس تحصیلی مقدار مبلغ پولی نیست که شما در حساب بانکی خود دریافت کنید، بلکه شامل یک معافیت جزئی در مورد شهریه تحصیلی است. این بورس تحصیلی برای پرداخت شهریه یک دانشجوی عضو کشورهای اتحادیه اروپا می باشد. علاوه بر این، بورس تحصیلی دانشگاه رادبود، تامین هزینه هایی مانند هزینه تهیه ویزا، تهیه مجوز اقامت، تأمین بیمه درمانی و بیمه مسئولیت را نیز در بر می گیرد.

بورس های تحصیلی عالی دانشگاه اوترخت (Utrecht): بورس های تحصیلی عالی دانشگاه اوترخت، برای اعطا به تعدادی از دانشجویان ممتاز آینده می باشد که امکان دریافت مدرک کارشناسی و یا کارشناسی ارشد در تعدادی از رشته های منتخب را در دانشگاه اوترخت برای آنها فراهم می کند. بورس های تحصیلی عالی دانشگاه اوترخت، می تواند به عنوان شهریه تحصیلی و یا شهریه تحصیلی به اضافه 11.000 یورو برای تامین هزینه زندگی اعطا شود.

بورس های تحصیلی اریک بلومینگ (Erik Blue Mink ) در دانشگاه گرونینگن (Groningen): بورس های تحصیلی صندوق مالی اریک بلومینگ، معمولاً به مدت 1 سال یا 2 سال در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد ارائه شده در دانشگاه گرونینگن اهدا می شود. این کمک هزینه تحصیلی، شامل شهریه تحصیلی به اضافه تامین هزینه های سفر بین المللی، تامین هزینه های زندگی، خرید کتاب و بیمه درمانی می باشد.

بورس های تحصیلی عالی دانشگاه دلفت (TU Delft): دانشگاه صنعتی دلفت، تعدادی از برنامه های بورس تحصیلی عالی خود را به دانشجویان بین المللی اعطا می کند. بورس تحصیلی جاسوس و لوییس ون آیفن، یکی از این برنامه ها است و هدف از اعطای این بورس تحصیلی، حمایت مالی از دانشجویان ممتاز بین المللی در مقطع کارشناسی ارشد است که مایل به ادامه تحصیل در دانشگاه دلفت می باشند. این بورس تحصیلی، یک بورس تحصیلی کامل است و شهریه تحصیلی و کمک هزینه ماهیانه برای تامین هزینه های زندگی را در بر می گیرد.

بورس های تحصیلی عالی آمستردام (Amsterdam) (هلند): بورس های تحصیلی عالی آمستردام به طور استثنایی به دانشجویان با استعداد خارج از اتحادیه اروپا برای ادامه تحصیل در دوره های کارشناسی ارشد که واجد شرایط شرکت در آن دوره ها می باشند و در دانشگاه آمستردام ارائه می شوند اعطا می گردد. بورس های تحصیلی عالی آمستردام، یک بورس تحصیلی کامل شامل 25،000 یورو است که شهریه تحصیلی و هزینه های زندگی را در بر می گیرد.

بورس های تحصیلی دانشگاه توینت (Twente): بورس های تحصیلی دانشگاه توینت، به دانشجویان عالی از کشورهای اتحادیه اروپا و همچنین دانشجویان از کشورهای غیر اتحادیه اروپا که متقاضی دریافت یک دوره تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه توینت (Twente) هستند، اعطا می شود. مبلغ این بورس تحصیلی از 6،000 یورو تا 25،000 یورو برای مدت یک سال است.

برنامه کمک هزینه تحصیلی دانشگاه آمستردام (Amsterdam) (VU): برنامه کمک هزینه تحصیلی دانشگاه آمستردام، به دانشجویان ممتاز با استعداد خارج از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعطا می شود که یک فرصت بی نظیر برای اخذ مدرک تحصیلی در دوره تحصیلی انتخابی و در مقطع کارشناسی ارشد است که در دانشگاه آمستردام ارائه می شود. این کمک هزینه تحصیلی به میزان 15،000 یورو است که برای تامین شهریه تحصیلی دانشجویان غیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به دانشجویان پرداخت می شود.

بورس تحصیلی استعدادهای درخشان دانشگاه لاهه (Hague) برای شهروندان جهان: بورس تحصیلی استعدادهای درخشان دانشگاه لاهه (Hague) به آندسته از دانشجویان برجسته بین المللی که مایل هستند دوره تحصیلی خود در مقطع کارشناسی را در این دانشگاه ادامه دهند، اعطا می شود. هر بورس تحصیلی شامل 5،000 یورو است که تقریباً دو سوم کل شهریه دانشگاه در سال اول را شامل می شود و فقط یک بار به این دانشجویان اعطا می شود.

نحوه ثبت نام و پذیرش بورسیه های تحصیلی هلند

کلیه مراحل درخواست بورس تحصیلی به صورت آنلاین می باشد. تاریخ آخرین درخواست بورس تحصیلی از یک موسسه آموزش عالی باید با تاریخ درخواست بورس تحصیلی از یک موسسه آموزش عالی دیگر متفاوت باشد. بورس های تحصیلی دیگر مانند MENA را نیز نمی توان نادیده گرفت. اگر می خواهید مشاهده نمایید که در واقع چگونه آموزش کارکنان در کشور هلند انجام می شود، باید بدانید که این دوره یا بورس تحصیلی است که شما باید برای دریافت آن درخواست نمایید.

نحوه ثبت نام و پذیرش بورسیه های تحصیلی هلند
نحوه ثبت نام و پذیرش بورسیه های تحصیلی هلند

الف- بورس تحصیلی هلند

1- معیارهای لازم درخواست بورس تحصیلی هلند

 • فرد متقاضی باید دارای تابعیت کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا باشد.
 • فرد متقاضی باید برای ادامه تحصیل در یک دوره تمام وقت کارشناسی و یا کارشناسی ارشد که در یکی از مؤسسات آموزش عالی هلند برگزار می شود، درخواست نماید.
 • فرد متقاضی باید الزامات موسسه آموزش عالی مورد نظر خود را برآورده کند. این دانشجو می تواند این موارد را در وب سایت مؤسسه آموزشی مربوطه پیدا کند.
 • فرد متقاضی نبایستی دارای یک مدرک دانشگاهی در کشور هلند باشد.

2- روش ارائه درخواست برای دریافت بورس تحصیلی 

ابتدا باید دوره تحصیلی مورد نظر خود را با بررسی شرایط دانشگاه های تحقیقاتی شرکت کننده و یا با مرور شرایط دانشگاه های شرکت کننده در آموزش علوم کاربردی پیدا کنید. همچنین، شما می توانید اطلاعات مربوط به جزئیات دوره های تحصیلی و مهلت برای ارائه درخواست را در لینک های ارائه شده در هر دو لیست بدست بیاورید. سپس، دانشگاه مربوطه با شما تماس خواهد گرفت تا در صورت اعطای بورس تحصیلی مراتب را به شما اطلاع بدهد.

3- برنامه بورس تحصیلی MENA (MSP)

ارائه درخواست برای دریافت بورس تحصیلی MSP از طریق مؤسسات آموزش عالی هلند انجام می شود. در هر مهلت مقرر شده، این مؤسسات آموزشی یک لیست از دوره های تحصیلی موجود برای آن مهلت را ارائه می دهند. دوره های کوتاه مدت ارائه شده در چندین رشته تحصیلی می باشند و مدت زمان آنها بین 2 تا 12 هفته است.

بنابراین، قبل از تصمیم گرفتن در مورد ارائه درخواست برای دریافت این بورس تحصیلی، حتماً دو اقدام زیر را انجام دهید:

 • معیارهای واجد شرایط بودن برای دریافت این بورس تحصیلی را با دقت بررسی کنید.
 • بررسی کنید که آیا کارفرمای شما مایل به معرفی شما برای دریافت این بورس تحصیلی است یا خیر.

هنگامی که مطمئن شدید واجد شرایط برای دریافت بورس تحصیلی MSP می باشید، می توانید مقدمات لازم را برای ارائه درخواست خود شروع کنید.

مراحل را برای ارائه درخواست خود برای دریافت بورس تحصیلی MSP انجام دهید:

 • یک دوره را در لیست دوره های تحصیلی مربوط به بورس تحصیلی MSP انتخاب کنید

مدت زمان ارائه درخواست معین می باشد. بنابراین بایستی برای به روز نمودن اطلاعات خود در مورد برنامه های آینده، به طور مرتب از وبسایت مربوط به این برنامه دیدن کنید.

 • برای اطلاع از موارد زیر با مؤسسات آموزش عالی هلند که این دوره های تحصیلی را ارائه می دهند تماس بگیرید:
 1. محتوای دوره تحصیلی
 2. مهلت ارائه درخواست (این مهلت با توجه به موسسه آموزش عالی هلند می تواند متفاوت باشد)
 3. روش های انتخاب بورس تحصیلی و ارائه درخواست
 4. فرم درخواست آنلاین و اسناد پشتیبان
 • درخواست خود و مدارک پشتیبان مربوط به آن را تهیه کنید
 • درخواست خود را از طریق موسسه آموزش عالی که دوره تحصیلی مورد نظر شما را برگزار می کند، به صورت آنلاین ارائه نمایید.

پس از ارائه درخواست آنلاین از طرف شما، از شما خواسته می شود که یک نسخه از پاسپورت معتبر، اظهارنامه فعلی از کارفرمای خود و سایر اطلاعات مربوط به کشور محل کار خود را بر روی وبسایت بارگذاری (آپلود ) کنید؛ همچنین، بایستی اظهارنامه صادر شده توسط مقامات دولتی را نیز بر روی وبسایت مربوطه بارگذاری کنید.

در حال حاضر هیچگونه دوره زمانی برای ارائه درخواست به منظور دریافت بورس تحصیلی وجود ندارد. تاریخ شروع موقت دوره زمانی بعدی برای ارائه درخواست، سپتامبر سال 2019 می باشد.

 • 4- بورس تحصیلی NN Futures Matters

لطفاً توجه داشته باشید که آخرین مهلت برای ارائه درخواست به منظور دریافت بورس تحصیلی NN Future Matters منقضی شده است. دوره زمانی بعدی برای ارائه درخواست در این مورد، در ژانویه سال 2020 افتتاح می شود.

 • بورس تحصیلی پرتقال (Orange)
 1. افراد متقاضی بایستی درخواست خود جهت دریافت این بورس تحصیلی را در موسسه آموزش عالی مورد نظر خود در هلند ثبت کنند.
 2. موسسه آموزش عالی هلند این افراد متقاضی را معرفی می کند و تقاضای اعطای کمک مالی به آنها را ارسال می نماید.
 3. سفارتخانه ها صلاحیت این افراد را بررسی کرده و درخواست آنها را ارزیابی می کنند.
 4. نتایج انتخاب افراد متقاضی دریافت بورس تحصیلی منتشر می شود.
 5. کمک های مالی به دانشجویان متقاضی اعطا می شود.

همچنین موسسه آموزش عالی هلندی مورد نظر شما میتواند اطلاعات بیشتری را در مورد مراحل مختلفی که در مراحل درخواست و انتخاب افراد متقاضی وجود دارد و همچنین معیارهای واجد شرایط بودن در این مورد را در اختیار شما قرار دهد.

 • بورس تحصیلی سینو (Sino)، هلند
 1. درخواست خود را برای دریافت بورس تحصیلی به موسسه آموزش عالی مورد نظر خود ارائه دهید.
 2. دستورالعمل مربوط به ارائه درخواست را با دقت مطالعه کنید.
 3. کلیه مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای ارائه درخواست خود را جمع آوری نمایید.
 4. درخواست خود را به صورت آنلاین ارائه کنید.

توجه: در صورت عدم تکمیل بودن مدارک مورد نیاز (اگر همه اطلاعات یا مدارک مورد نیاز ارسال نشده باشند) یا اگر اسناد مطابق درخواست نباشند، ممکن است درخواست شما برای دریافت بورس تحصیلی رد شود.

کمک هزینه و بورسیه تحصیلی رشته پزشکی در هلند

بورس تحصیلی انتقال به صورت خودکار از نوع 1A

این بورس تحصیلی برای دانشجویانی است که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا می باشند و افرادی هستند که نیاز به یک بورس تحصیلی برای انجام فعالیت های مطالعه و تحقیق در زمینه های زیر دارند: کشاورزی، جنگلداری و شیلات، معماری و شهرسازی، هنر و علوم انسانی، مدیریت کسب و کار و مدیریت، ارتباطات، آموزش دانشجویان و آموزش اساتید، مهندسی، هنرهای زیبا و کاربردی، حقوق، ریاضیات و علوم رایانه، پزشکی و علوم بهداشتی، علوم طبیعی، سایر علوم پایه، خدمات، گردشگری، علوم اجتماعی و رفتاری، حمل و نقل و ارتباطات

بورس های تحصیلی عالی آمستردام (Amsterdam)

این بورس های تحصیلی مخصوص دانشجویانی است که دارای مدرک تحصیلی در مقطع لیسانس، فوق لیسانس، و دکترا می باشند، و افرادی هستند که برای انجام فعالیت های مطالعه و تحقیق در زمینه های زیر نیاز به یک بورس تحصیلی دارند: مدیریت کسب و کار و مدیریت، آموزش اساتید و آموزش دانشجویان، مهندسی، علوم محیط زیست، هنرهای زیبا و کاربردی، حقوق، ریاضیات و علوم رایانه، علوم پزشکی و بهداشت، علوم طبیعی، علوم اجتماعی و رفتاری، حمل و نقل و ارتباطات

بورس های تحصیلی دانشگاه مرکز تیلبرگ (Tilburg)

این بورس های تحصیلی مخصوص دانشجویانی است که دارای مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکترا می باشند. این فارغ التحصیلان نیاز به یک بورس تحصیلی برای انجام تحقیق و مطالعه در زمینه مدیریت کسب و کار و مدیریت دارند. 

بورس تحصیلی اروپا GoEuro برای انجام مطالعه در خارج از کشور

این بورس تحصیلی مخصوص دانشجویانی است که دارای یک مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد، کارشناسی، و یا دکترا، می باشند، و نیاز به یک بورس تحصیلی برای مطالعه در زمینه های علمی تحصیلی دیگر دارند.

بورس تحصیلی ماتریس – Q-CXO، برای برنامه های تحصیلی 2019-2018 

این بورس تحصیلی مخصوص دانشجویانی است که دارای مدرک دانشگاهی در مقطع لیسانس، فوق لیسانس، و یا دکترا، می باشند. این بورس تحصیلی به افرادی اعطا می شود که به یک بورس تحصیلی برای انجام تحقیق و مطالعه در رشته های زیر نیاز دارند: هنر و علوم انسانی، مدیریت کسب و کار و مدیریت، آموزش دانشجویان و آموزش اساتید، مهندسی، هنرهای زیبا و کاربردی، ریاضیات و علوم رایانه، علوم پزشکی و بهداشت، علوم طبیعی، خدمات، گردشگری، علوم اجتماعی و رفتاری، و زمینه های علمی دیگر.

برنامه بورس تحصیلی منا (MENA) (MSP)

این بورس تحصیلی مخصوص دانشجویانی است که دارای مدرک تحصیلی در مقطع لیسانس، فوق لیسانس، و یا دکترا می باشند. این فارغ التحصیلان جهت انجام مطالعه در زمینه ای علمی زیر نیاز به یک بورس تحصیلی دارند. کشاورزی، جنگلداری و شیلات، هنر و علوم انسانی، مدیریت بازرگانی و مدیریت، مهندسی، علوم محیط زیست، حقوق، ریاضیات و علوم رایانه، علوم طبیعی، علوم اجتماعی و رفتاری، ارتباطات

بورس تحصیلی روبیکون (NWO Rubicon)

این بورس تحصیلی مخصوص دانشجویانی است که دارای مدرک دانشگاهی در مقطع تحصیلی دکترا می باشند. این فارغ التحصیلان افرادی هستند که به یک بورس تحصیلی برای انجام فعالیت های پژوهشی در زمینه های علمی زیر نیاز دارند: کشاورزی، جنگلداری و شیلات، معماری و شهرسازی، هنر و علوم انسانی، مدیریت کسب و کار و مدیریت، ارتباطات، آموزش دانشجویان و آموزش اساتید، مهندسی، علوم محیط زیست، هنرهای زیبا و هنرهای کاربردی، حقوق، ریاضیات و علوم رایانه، پزشکی و علوم بهداشتی، علوم طبیعی، خدمات، گردشگری، علوم اجتماعی و رفتاری، حمل و نقل و ارتباطات

دانشکده مدیریت روتردام (Rotterdam)، دانشگاه اراسموس (Erasmus)

این بورس تحصیلی مخصوص دانشجویانی است که دارای مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، و یا دکترا می باشند. این فارغ التحصیلان، افرادی هستند که برای انجام مطالعه در زمینه های علمی زیر به یک بورس تحصیلی نیاز دارند: معماری و شهرسازی، هنر و علوم انسانی، مدیریت کسب و کار و مدیریت، ارتباطات، آموزش دانشجویان و آموزش معلمان، مهندسی، علوم زیست محیطی، هنرهای زیبا و کاربردی، ریاضیات و علوم رایانه، علوم پزشکی و بهداشت، علوم طبیعی، خدمات، گردشگری و اوقات فراغت، علوم اجتماعی و رفتاری، حمل و نقل و ارتباطات

بورس تحصیلی تروندهایم (Trondheim)

این بورس تحصیلی مخصوص دانشجویانی است که دارای مدرک تحصیلی در مقطع لیسانس، فوق لیسانس، و دکترا می باشند. این فارغ التحصیلان افرادی هستند که برای مطالعه در زمینه های علمی زیر به بورس تحصیلی نیاز دارند: سایر رشته های علمی، هنر و علوم انسانی، مدیریت کسب و کار و مدیریت

شرایط تحصیل رایگان در هلند
شرایط تحصیل رایگان در هلند

شرایط تحصیل رایگان در هلند

هزینه تحصیل در دانشگاه ها و سایر موسسات آموزش عالی کشور هلند با توجه به ملیت دانشجویان متقاضی متفاوت است.

 • هزینه تحصیل در دانشگاه برای دانشجویان هلندی و دانشجویان کشورهای عضو اتحادیه اروپا

برای دانشجویان کشور هلند، سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا (EEA)، سوئیس یا سورینام، هزینه تحصیل در دانشگاه های هلند و مؤسسات آموزش عالی اغلب توسط دولت تامین می شود. با این حال، این دانشجویان ملزم به تامین کمک هزینه شهریه قانونی (دانشکده) هستند. در ضمن، سالانه مبلغ حدود 2.000 یورو، توسط دولت برای تامین هزینه هر دانشجو اختصاص داده می شود.

 • هزینه دانشگاه برای دانشجویان غیر اتحادیه اروپا در کشور هلند

معمولاً، هزینه تحصیل در دانشگاه برای دانشجویان از کشورهای غیر اتحادیه اروپا که برای تحصیل به هلند می آیند بیشتر است. مبلغ این شهریه به نوع مؤسسه، سطح مقطع تحصیلی، و نوع مجوز اقامت دانشجو بستگی دارد، و همچنین به این موضوع بستگی دارد که این دانشجو قبلاً تحصیل کرده است و یا بورس تحصیلی بدست آورده است. بنابراین، برای پیدا کردن مقدار دقیق شهریه تحصیلی، توصیه می شود هزینه های تحقیق را به طور مستقیم با دانشگاه مورد نظر خود بدست آورید. همچنین، دانشجویان بین المللی می توانند در دانشگاه های هلند بوسیله بورس دانشگاه تحصیل کنند، که در این صورت آنها هزینه های موسسه آموزشی اصلی در کشور خود را می پردازند.

همچنین، دولت هلند یک سیستم تأمین اعتبار دانشجویی (تامین هزینه تحصیلات دانشگاهی) برای کمک به دانشجویان در پرداخت هزینه های تحصیل و هزینه های زندگی آنها، شامل هزینه حمل و نقل عمومی دارد. این هزینه بستگی به نوع رشته ای دارد که شما در دانشگاه تحصیل می کنید. بودجه دانشجویان برای دانشجویان هلندی نیز موجود می باشد، با این حال، گاهی اوقات، دانشجویان غیر هلندی نیز در صورت داشتن تابعیت اتحادیه اروپا یا دارا بودن مجوز اقامت نوع 2، 3، یا 4، واجد شرایط برای دریافت این کمک هزینه تحصیلی می باشند. به منظور کسب اطلاعات بیشتر در مورد تامین اعتبار مورد نیاز دانشجویان، می توانید به وبسایت مربوطه مراجعه نمایید.

 • هزینه های اضافی دانشجویان در هنگام تحصیل

هزینه های اضافی که دانشجویان در هنگام تحصیل در دانشگاه های کشور هلند باید مورد ملاحظه قرار دهند، شامل موارد زیر است:

 1. هزینه ویزا و تهیه مجوز اقامت.
 2. هزینه سفر برای ورود به کشور هلند.
 3. هزینه تامین محل اسکان در هلند (به عنوان مثال اقامت کوتاه مدت، تهیه اتاق، آپارتمان، مسکن دانشجویی و غیره).
 4. هزینه تأمین بیمه درمانی کشور هلند، با توجه به اینکه دانشجوی متقاضی در چه منطقه ای از کشور هلند سکونت دارد و مدت اقامت او در هلند چقدر است.
 5. هزینه تأمین موارد مورد نیاز جهت ادامه تحصیل، مانند کتابهای درسی یا تجهیزات مورد نیاز.
 6. هزینه های تأمین سفر های روزانه مورد نیاز مانند خرید، حمل و نقل عمومی و فعالیت های مربوط به اوقات فراغت.

با تحصیل در کشور هلند شما این امکان را خواهید داشت که از مزایای بسیاری چون استفاده از کمک هزینه های تحصیلی، تحصیل به زبان انگلیسی، تحصیل در دانشگاه های با کیفیت و تبدیل ویزای تحصیلی به ویزای کاری برخوردار شوید. همکاران ما در موسسه حقوقی مهاجرتی میرداماد پاسخگوی تمامی سوالات شما در این زمینه خواهند بود.

اسکرول به بالا