071-91009294  | 021-88724227  |

فنلاند

فنلاند

مشاوره فوری و کاملا رایگان با برترین و مجرب ترین مشاوران در ایران

مشاوره رایگان فوری

مشاوره رایگان تهران

مشاوره رایگان شیراز

فرم ارزیابی رایگان

اولین  مجوز برای مهاجرت به فنلاند و اقامت فنلاند معمولا برای یک سال است، مگر اینکه شما به طور خاص برای یک دوره ی کوتاه تر از اعتبار درخواست دهید.

برنامه مهاجرت به فنلاند

مجوزهای اقامت دائم می تواند برای حداکثر سه سال در یک زمان افزایش یابد.اگر شما اجازه ی اقامت موقت برای یک فرد شاغل یا فرد خود اشتغال را دارید، مجوز شما می تواند بر اساس یک مدت ثابت برای حداکثر یک سال در یک زمان افزایش یابد. شما می توانید یک اجازه ی اقامت مداوم پس از اقامت موقت دو ساله را بگیرید اگر پیش شرایط برای اعطای مجوز هنوز هم معتبر باشد تقریبا می توان این روند را با شرایط مهاجرت به نروژ مقایسه ی نزدیکی کرد.برنامه مهاجرت به فنلاند

اخذ اقامت دائم فنلاند

شما می توانید یک اجازه ی اقامت دائم را بگیرید زمانی که شما در فنلاند و بدون وقفه به مدت چهار سال بر اساس اجازه ی اقامت مستمر، اقامت داشته است.
کارمندان خارجی که شهروندان غیر اتحادیه ی اروپا هستند و افراد معادل که به طور کلی نیازمند به یک اجازه ی اقامت فرد شاغل در فنلاند می باشند، یک بیگانه که به کشور با ویزا یا روادید وارد شده است؛ مجاز به شرکت در پاداش های کاری در فنلاند نمی باشد،  بلکه ترجیحا باید برای یک اجازه ی اقامت درخواست دهد.  یک اجازه ی اقامت می تواند بر اساس هر دو کار موقت یا کار مستمر اعطا شود.

اقامت از طریق کار در فنلاند

در اعطای مجوز، نیازهای بازار کار در نظر گرفته می شود. هدف از عمل اجازه ی اقامت حمایت از کسانی است که در بازار کار جهت به دست آوردن اشتغال امکان داشته باشند. بنابراین، در دسترس بودن نیروی کار نیز پشتیبانی می شود.
اعطای اجازه ی اقامت برای یک فرد شاغل مستلزم آن است که ابزار حمایت فرد خارجی حمایت شود. دفتر اشتغال هر دو کار مورد نیاز سیاسی و کفایت از ابزار پشتیبانی را برآورد می کند.

این بسیار شایع است برای افراد خود اشتغال که یک کسب و کار به صورت فردی  (toiminimi)، به عنوان یک شریک در یک شرکت همکاری نامحدود (avoin yhtiö) داشته باشند، و یا به عنوان یک شریک کلی در یک شرکت مشارکت محدود (kommandiittiyhtiö).

درخواست اقامت فنلاند

خدمات مهاجرت فنلاندی در موسسه حقوقی میرداماد یک تصمیم در مورد درخواست اجازه ی اقامت شما خواهد گرفت. مرکز توسعه ی اقتصادی، حمل و نقل و محیط زیست یک تصمیم جزئی در تقاضانامه گرفت. این تصمیم سودآوری کسب و کار و کفایت درآمد جهت پوشش هزینه های زندگی را ارزیابی می کند. سودآوری کسب و کار بر اساس اسنادی از قبیل طرح کسب و کار شرکت ، توافقات اولیه و تامین مالی، ارزیابی می شود. مرکز توسعه ی اقتصادی، حمل و نقل و محیط زیست ممکن است توضیحات روشن تری از شما بخواهد، اگر اسناد و مدارک همراه با تقاضانامه ی شما کافی نیست.

هنگامی که تصمیم جزئی گرفته شد، خدمات مهاجرت فنلاندی موسسه میرداماد، تقاضانامه را پردازش می کند و تصمیم نهایی را می گیرد.و در ادامه سایر اقدامات پیگیری می شود و حتی شما می توانید در این پروسه شرایط و راه های مهاجرت به روسیه را نیز بررسی کنید تا اگر مایل بودید پس از اقامت فنلاند به راحتی به روسیه برای زندگی سفر کنید.البته در برخی موارد، شما ممکن است قبل از تصمیم نهایی مصاحبه شوید، به صورت کتبی یا به صورت شفاهی. با ما در تماس باشید.

اسکرول به بالا