071-91009294  | 021-88724227  |

تحصیل دوره gre‎ در شیراز

تحصیل دوره gre‎ در شیراز

مشاوره فوری و کاملا رایگان با برترین و مجرب ترین مشاوران در ایران

مشاوره رایگان فوری

مشاوره رایگان تهران

مشاوره رایگان شیراز

فرم ارزیابی رایگان

در مقاله پیش رو شما منابع و مباحث مورد آزمون برای تحصیل دوره gre را مطالعه خواهید کرد و یک دیدکلی بدین منظور کسب میکنید.

منابع آزمون تحصیل دوره gre‎ در شیراز

 • بیولوژی سلولی و ملکولی، بیولوژی اندامی، اکولوژی و تکامل.
 • علاوه بر نمره کلی، زیر نمره هر یک از این زیر بخش ها نیز گزارش می شود.

منابع آزمون تحصیل دوره gre‎ در شیراز

توزیع تقریبی سؤالات بواسطه دسته بندی محتوایی در زیر نشان داده است:

بیولوژی سلولی و ملکولی (۳۳-۳۴٪)

بنیان های بیولوژی سلولی، ژنتیک، و بیولوژی ملکولی نشان داده می شوند. موضوعات اصلی در ساختار و عملکرد سلولی شامل سلول های پروکاریوتیک و یوکاریوتیک، مسیرهای متابولیک و تنظیم، پویایی های غشاء و سطوح سلول آن ها، ریز اندامک ها، اسکلت سلولی، و چرخه سلولی می باشند. حوزه های اصلی در ژنتیک و بیولوژی ملکولی شامل ویروس ها، ساختار کروماتین و کروموزمی، سازمان دهی و حفظ ژنوم ها، و تنظیم بیان ژن هستند. اساس سلولی ایمنی و مکانیسم های واکنش های آنتی ژن-آنتی بادی نیز شامل می شوند. همچنین متدولوژی تجربی مورد توجه واقع شده است.

عملکرد و ساختار سلولی (۱۶-۱۷٪)

 • ترکیبات بیولوژیکی
 • فعالیت آنزیم، اتصال گیرنده، و تنظیم
 • مسیرهای متابولیک اصلی و تنظیم
 • پویایی های غشاء و سطوح سلول
 • اندامک ها: ساختار، عملکرد، سنتز، و هدف گذاری
 • اسکلت سلولی: تحرک و شکل
 • چرخه سلولی: رشد، تقسیم، و تنظیم (شامل انتقال سیگنال)
 • شیوه ها (میکروسکوپی، تفکیک، ایمنی شناسی)

مباحث ژنتیک در آزمون gre

 • بنیان های ژنتیک
 • کروماتین و کروموزم ها
 • سازمان دهی توالی ژنوم
 • حفظ ژنوم
 • بیان و تنظیم ژن در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها: مکانیسم ها
 • بیان و تنظیم ژن: تأثیرات
 • ایمونو بیولوژی
 • باکتریوفاژها، ویروس های حیوانی، و ویروس های گیاهی
 • متدولوژی DNA بازترکیب

مباحث بیولوژی اندامی (۳۳-۳۴٪)

ساختار، فیزیولوژی، رفتار، و توسعه اندام ها نشان داده می شوند. موضوعاتی که در این بخش قرار دارند شامل تهیه و فرآوری مواد مغذی، تبادل گاز، انتقال داخلی، تنظیم سیالات، مکانیسم های و عوامل مؤثر کنترل، و بازتولید در اندام های آتوتروفیک و هتروتروفیک هستند. نمونه های پدیده های گسترشی از بارور سازی از طریق تفکیک و مورفوژنز متغیر هستند. پاسخ ها به محرک های محیطی بنا بر ارتباط آن ها به اندام ها مورد ارزیابی قرار می گیرند. مشخصه اصلی تمایز و روابط تکامل نژادی اندام ها نیز تحت پوشش قرار می گیرند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این سری از آزمون ها بعنوان مثال: آزمون ورودی SAT ترکیه، آزمون پزشکی IMAT ایتالیا با مشاورین حقوقی موسسه میرداماد به صورت تلفنی و یا حضوری گفت و گو کنید.

اسکرول به بالا