تحصیل دندانپزشکی در کره جنوبی

تحصیل دندانپزشکی در کره جنوبی

دانشکده دندانپزشکی بالینی، اولین دانشگاه جهت تحصیل دندانپزشکی در کره جنوبی است، که در ماه مارس 2003 تأسیس شد. هدف این دانشکده...

ادامه مطلب

تحصیل پزشکی در کره جنوبی

تحصیل پزشکی در کره جنوبی

برخی از کالج های کره این امکان را به فرد داروساز می دهند که در سال سوم پذیرش از برنامه های شش ساله تحصیل پزشکی در کره جنوبی  ...

ادامه مطلب