071-91009294  | 021-88724227  |

مهاجرت از طریق سرمایه گذاری به لهستان

ثبت شرکت در لهستان

ثبت شرکت در لهستان

کشور لهستان یکی از پذیراترین کشورها برای امور سرمایه گذاران خارجی خواهد بود و حقوق در نظر گرفته شده برای آنان همانند سرمایه گذاران بومی کشور لهستان می باشد.

مشاهده
بهترین سرمایه گذاری در لهستان

بهترین سرمایه گذاری در لهستان

92 درصد از سرمایه گذاران خارجی مهاجرت به لهستان را انتخاب می کنند. لهستان موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری شرکت های خارجی است که پیشرفت های تکنولوژیکی و ایجاد شغل

مشاهده
اسکرول به بالا