071-91009294  | 021-88724227  |

مهاجرت و اقامت لیختن اشتاین

مهاجرت به لیختن اشتاین

مهاجرت به لیختن اشتاین

راه های زیادی مانند تحصیل، سرمایه گذاری و همچنین ازدواج جهت مهاجرت به لیختن اشتاین وجود دارد که در این مقاله مشاورین موسسه میرداماد به آنها پرداخته اند. جهت

مشاهده
اقامت لیختن اشتاین

اقامت لیختن اشتاین

افراد متقاضی می توانند با مجوز اقامت لیختن اشتاین تا حداکثر 5 سال در این کشور اقامت داشته باشند . پس از آن دارندگان مجوز و اعضای خانواده آنها

مشاهده
اسکرول به بالا