سرمایه گذاری در انگلستان

مهاجرت از طریق سرمایه گذاری به انگلستان

کشور انگلستان به دلیل موقعیت ویژه‌ای که دارد سالانه نظر مخاطبان زیادی را برای مهاجرت به خود جلب می‌کند. افراد با توجه به شرای...

ادامه مطلب

اقامت پس از تحصیل

اقامت پس از تحصیل

مقدمه‌ بسیاری از افراد برای اهداف مختلف به کشورهای گوناگون‌ مهاجرت می‌کنند. ادامه تحصیل، کار، سرمایه‌گذاری و مواردی از این ق...

ادامه مطلب

شرایط جدید مهاجرت و اخذ ویزای انگلستان

شرایط جدید مهاجرت و اخذ ویزای انگلستان در کرونا

انگلستان کشوری با شرایط مناسب است که متقاضیان مهاجرتی به آن روز به روز در حال افزایش هستند. به جهت مهاجرت به انگلستان لازم اس...

ادامه مطلب