071-91009294  | 021-88724227  |

دومینیکا

مهاجرت به دومینیکا

مهاجرت به دومینیکا

کشور دومنیکا که یکی از جزایر حوزه کارائیب است، در سال های اخیر به یکی از مقاصد مهاجرتی متقاضیان ایرانی تبدیل شده است. در این مقاله به بررسی چگونگی

مشاهده
اسکرول به بالا