071-91009294  | 021-88724227  |

مهاجرت کاری به بلژیک

ویزای کار بلژیک

ویزای کار بلژیک

شهروندان غیر اتحادیه اروپا از اخذ مجوز کار یا اقامت در بلژیک معاف نیستند. آنها از لحاظ قانونی باید قبل از شروع به کار تمام وقت در بلژیک، اجازه

مشاهده
اسکرول به بالا