مهاجرت کاری استرالیا

مهاجرت کاری به استرالیا 2020

مهاجرت کاری به استرالیا2020

برنامه مهاجرت عمومی کارگران ماهر(GSM)، تنها راه مهاجرت کارگران به استرالیا می باشد. متقاضیان می بایست شرایط اصلی (GSM) را داشته باشند و در آزمون امتیازات مهاجرتی استرالیا قبول شده باشند تا واجد شرایط دریافت این ویزا گردند. برای کسب اطلاعات بیشتر و یا جهت آگاهی یافتن از صلاحیت های لازم، می توانید به قسمت ارزیابی آنلاین مراجعه کنید.

ویزاهای کاری استرالیا:

ویزای کاری مهارتی _ مستقل (SKILLED – INDEPENDENT VISA)

(ساب کلاس 189) محبوب ترین ویزای مهاجرتی برای کارگران ماهری است که به حمایت دولتی یا خانواده نیازی ندارند.

ویزای کاری مهارتی _ نام نویسی شده (SKILLED – NOMINATED VISA)

ویزای کاری مهارتی _ نام نویسی شده (ساب کلاس 190) برای متقاضیان ماهری مناسب است که با حمایت دولت و یا کشوری قصد مهاجرت به استرلیا را دارند.

ویزای کاری مهارتی _ نام نویسی شده موقت (SKILLED – NOMINATED (PROVISIONAL VISA

ویزای کاری مهارتی _ نام نویسی شده موقت (ساب کلاس 489) یک ویزای موقت برای مهاجران ماهری است که قصد زندگی و کار در منطقه ای از استرلیا را با حمایت دولت و یا کشوری دارند.

ویزای کاری مهارتی _ اسپانسر موقت (SKILLED – SPONSORED (PROVISIONAL) VISA)

ویزای کاری مهارتی _ اسپانسر موقت (ساب کلاس 489) یک ویزای موقت برای مهاجران ماهری است که قصد زندگی و کار در منطقه ای از استرلیا را با حمایت یکی از خویشاوندان خود که در منطقه مشخصی از استرالیا زندگی می کنند، دارند.

ویزای کاری مهارتی _ منطقه ای (SKILLED – REGIONAL VISA)

متقاضیان بسیار ماهر که تحصیلات و شرایط لازم را دارند، در صورت تمایل به اقامت در ایالت ها و قلمروهای خاص استرالیا، می توانند برای اخذ این ویزا درخواست دهند.

طرح نام نویسی کارفرمایان (ENS)

شغلی در انتظار ساکنان دائمی که از طریق طرح نام نویسی کارفرمایان به استرالیا مهاجرت کرده اند، خواهد بود. از طرف دیگر، در صورت داشتن ویزای موقت کاری، مانند ویزای کار در تعطیلات یا ویزای تحصیلی نیز می توانید برای اخذ این ویزا درخواست دهید.

طرح مهاجرت کارگر ماهر منطقه ای (RSMS)

طرح (RSMS) دولت، محدود به مناطق خاصی از استرالیاست. این طرح به کارفرمایان این امکان را می دهد تا از مهاجرین ماهر برای ظرفیت خالی مشاغل حمایت کنند. با ویزای (RSMS) امکان اقامت دائم فراهم می شود.

توافقات کاری

توافق نامه های کاری به کارفرمایان استرالیایی این امکان را می دهد تا در جهت پاسخ به کمبود نیرو در بازار کار در استرالیا، تعداد مشخصی از کارگران خارجی را استخدام کنند و کارمندان می توانند به صورت موقت یا دائم به استرالیا مهاجرت نمایند.

ویزای استخدامی اسپانسری استانی 2020

ویزای اسپانسری کارفرمای نیروی کار ماهر استانی (موقتی)

این ویزا به کارفرمایان استانی این امکان را می دهد که برای پست هایی که در منطقه آن ها با کمبود نیرو مواجه است و امکان پر کردن آنها با نیروهای استرالیایی نیست، نیروی ماهری معرفی کرده و آنها را حمایت نمایند.

صلاحیت های اساسی

شما باید:

 • توسط یک حامی مالی تایید شده معرفی شوید.
 • شغلی مرتبط با یکی از مشاغل حرفه ای درون لیست، داشته باشید.
 • ارزیابی مهارتی مناسبی از شغلتان داشته باشید.
 • کمتر 45 سال سن داشته باشید.
 • حداقل استاندارد های مهارت زبان انگلیسی را داشته باشید.
ویزای استخدامی اسپانسری استانی 2020

ویزای استخدامی اسپانسری استانی 2020

ویزای استانی (موقتی) اسپانسری کارفرمای نیروی ماهر (زیر مجموعه 494)

جریان اسپانسری کارفرما

این ویزا به کارفرمایان استانی این امکان را می دهد که برای پست هایی که در منطقه آن ها با کمبود نیرو کار مواجه است و کار فرمایان نمی توانند این جایگاه ها را با منابع نیروهای کاری مناسب استرالیایی پر کنند، نیروهای ماهر خارجی معرفی کرده و از آن ها حمایت کنند. در صورت اخذ این ویزا:

 • شما فقط می توانید در مناطق مشخصی از استرالیا زندگی، کار و تحصیل کنید.
 • شما می توانید پس از 3 سال از زمان دریافت ویزای خود، برای اقامت دائم اقدام کنید.
حتما بخوانید:  ویزای کار استرالیا

مدت زمان: 5 سال

هزینه: از 4045 دلار استرالیا

مدت زمان روند بررسی: مدت زمان روند بررسی برای این ویزا در حال حاضر موجود نمی باشد.

ویزای اسپانسری کارفرمای نیروی ماهر استانی (موقتی)(زیر مجموعه 494)

جریان توافق نامه کاری: این جریان مربوط به نیروهای ماهر تعیین شده ای است که توسط کارفرمایانی، موافقت نامه کاری دارند. موافقت نامه های کاری بین دولت استرالیا (نماینده وزارت) و کارفرمایان نوشته شده است. در واقع کارفرمای شما باید با دولت استرالیا توافقنامه کاری داشته باشد.
مدت زمان: 5 سال
هزینه: از 4045 دلار استرالیا
مدت زمان روند بررسی: مدت زمان روند بررسی برای این ویزا در حال حاضر موجود نمی باشد.

ویزای استانی (موقتی) اسپانسری کارفرمای نیروی ماهر (زیر مجموعه 494)

این ویزا برای اعضای خانواده دارنده ویزای اسپانسری کارفرمای نیروی ماهر (SESR)(موقت)(زیر كلاس 494) که بطور جداگانه متقاضی ویزای (SESR) و مایل به پیوستن به دارنده اصلی ویزای (SESR) در استرالیا هستند، می باشد.
این ویزا مربوط به اعضای خانواده دارندگان ویزا (SESR) است.

مدت زمان: تا 5 سال

هزینه: از 4045 دلار استرالیا

مدت زمان روند بررسی: مدت زمان روند بررسی برای این ویزا در حال حاضر موجود نمی باشد.

ویزای کار مهارتی اسپانسری استانی 2020

ویزای حامی کارفرمای ماهر منطقه ای یا ویزای مشروط و موقت

این ویزا به کارفرمایان منطقه ای این امکان را می دهد تا برای شغل هایی که در منطقه آن ها با کمبود نیرو مواجه است و کارفرمایان نمی توانند این جایگاه ها را با نیروهای کاری مناسب استرالیایی پر کنند، نیروی ماهر معرفی کنند و آنها را حمایت نمایند .

صلاحیت های اولیه

شما بایستی:

 • توسط یک حامی مالی تایید شده معرفی شوید
 • دارای حرفه ای مرتبط با یکی از مشاغل حرفه ای بر اساس فهرست باشید
 • ارزیابی مهارت مناسبی برای شغل خود داشته باشید
 • زیر 45 سال سن داشته باشید
 • حداقل استاندارد های مهارت زبان انگلیسی را داشته باشید
ویزای کار مهارتی اسپانسری استانی 2020

ویزای کار مهارتی اسپانسری استانی 2020

ویزای منطقه ای یا موقت و مشروط حامی مالی کارفرمای ماهر (زیر مجموعه 494)

حمایت کارفرما

این ویزا به کارفرمایان منطقه ای این امکان را می دهد تا برای شغل هایی که در منطقه آن ها با کمبود نیروی کار مواجه است و کار فرمایان نمی توانند این جایگاه ها را با منابع نیروی کاری مناسب استرالیایی پر کنند نیروهای ماهر خارجی معرفی نمایند و این گونه آن ها را حمایت نمایند .با این ویزا فقط می توانید در مناطق مشخص شده استرالیا زندگی، کار و تحصیل کنید.می توانید پس از 3 سال از زمان دریافت ویزای خود، برای اقامت استرالیا آن هم از نوع دائم اقدام کنید.

مدت زمان اقامت این ویزا: 5 سال

هزینه: از 4045 دلار استرالیا

مدت زمان روند بررسی: مدت زمان روند بررسی برای این ویزا در حال حاضر در دسترس نمی باشد.

جزئیات:

ویزای حمایت کارفرمای ماهر منطقه ای یا موقتی و مشروط (زیر مجموعه 494)

توافق نامه کار:

این توافق نامه برای نیروهای ماهر تعیین شده توسط کارفرمایانی است که دارای توافق نامه کار می باشند. توافق نامه های کار بین دولت استرالیا (نماینده وزارت) و کارفرمایان تهیه شده است.کارفرمای شما در واقع مجبور است با دولت استرالیا توافق نامه کار داشته باشد.

مدت زمان اقامت این ویزا: 5 سال

هزینه: از 4045 دلار استرالیا

زمان پردازش: زمان پردازش برای این ویزا در حال حاضر در دسترس نمی باشد.

جزئیات:

ویزای منطقه ای یا موقت و مشروط کارفرمای حامی ماهر (زیر مجموعه 494)

این ویزا برای اعضای خانواده دارنده ویزای کارفرمای حامی ماهر (SESR) موقتی (زیر كلاس 494) می باشد که بطور جداگانه متقاضی ویزای SESR و مایل به پیوستن به دارنده اصلی ویزای SESR در استرالیا می باشد.این ویزا مربوط به اعضای خانواده دارندگان ویزا SESR می باشد.

حتما بخوانید:  کار پزشک عمومی در استرالیا

مدت زمان اقامت: تا 5 سال

هزینه: از 4045 دلار استرالیا

زمان پردازش: زمان پردازش برای این ویزا در حال حاضر در دسترس نمی باشد.

ویزای کار مهارتی استانی 2020

ویزای کار مهارتی یا موقتی و مشروط

این ویزا برای افراد ماهری است که توسط یک استان یا قلمرو دولتی معرفی شده اند و به آنها امکان زندگی و کار در مناطق استرالیا را می دهد.

شما بایستی:

 • جهت ارائه درخواست توسط یک سازمان استانی یا ایالتی دولتی معرفی شده باشید یا یکی از بستگان واجد شرایطتان از شما حمایت کند؛
 • شغلی داشته باشید که در لیست مشاغل حرفه ای ذکر شده باشد؛
 • ارزیابی شغلی مناسبی داشته باشید؛
 • دعوت به ارائه درخواست شده باشید؛
 • امتیاز کافی داشته باشید.

زیر کلاس 491

ویزا کار مهارتی استانی یا موقتی و مشروط – درخواست نامه اصلی

این ویزای از نوع موقتی می باشد و برای نیروهای کاری ماهری است که می خواهند در استرالیا زندگی و کار کنند.مدت

اقامت5 ساله در استرالیا وزندگی ، کار و تحصیل در یک منطقه خاص از استرالیاسفر بدون محدودیت به استرالیا در مدت اعتبار

ویزا مدت اقامت:5 سال

هزینه: از 4،045 دلار استرالیا

مدت زمان روند بررسی: مدت زمان روند بررسی استانداردی برای این روش تعریف نشده است .

جزئیات:

زیر کلاس 491

ویزای کار مهارتی استانی یا موقتی و مشروط– داوطلب بعدی

این ویزا برای عضوی از خانواده فردی می باشد که ویزای کار مهارتی یا موقتی (زیرمجموعه 491) را در اختیار دارد.یکی از اعضای

خانواده دارنده ویزای فرعی 491 باشد.مدت زمان اقامت: تا زمانی که اعتبار ویزای زیر مجموعه 491 عضو خانواده شما پایان یابد.

هزینه: از 4،045 دلار استرالیا

مدت زمان روند بررسی: مدت زمان روند بررسی استانداردی برای این روش تعریف نشده است .

مشاوران موسسه حقوقی و مهاجرتی میرداماد با داشتن دو شعبه در شهرهای تهران و شیراز، بهترین مشاوره ها و خدمات را در مورد مهاجرت کاری ، چگونگی اخذ ویزای کاری، اخذ اقامت موقت و دائم و هر گونه اطلاعات در مورد کشور استرالیا را در اختیار شما قرار می دهند. همکاران ما در یکی از برترین موسسات مهاجرتی با بهترین روش های مهاجرت به شما کمک می کنند تا به آرزوهای دیرینه خود جامه عمل بپوشانید و آینده ای روشن را برای خود و خانواده خود رقم بزنید. با ما در تماس باشید.

سوالات متداول در مورد مهاجرت کاری به استرالیا 2020

1- ویزای کار مهارتی استانی یا موقتی و مشروط– داوطلب بعدی جهت مهاجرت به استرالیا مناسب چه افردی میباشد ؟

این ویزا برای عضوی از خانواده فردی می باشد که ویزای کار مهارتی یا موقتی (زیرمجموعه 491) را در اختیار دارد.یکی از اعضای
خانواده دارنده ویزای فرعی 491 باشد.مدت زمان اقامت: تا زمانی که اعتبار ویزای زیر مجموعه 491 عضو خانواده شما پایان یابد.

 • هزینه: از 4،045 دلار استرالیا
 • مدت زمان روند بررسی: مدت زمان روند بررسی استانداردی برای این روش تعریف نشده است

2- ویزا کار مهارتی استانی یا موقتی و مشروط – درخواست نامه اصلی جهت مهاجرت به استرالیا سال 2020 برای چه افرادی مناسب میباشد ؟

این ویزای از نوع موقتی می باشد و برای نیروهای کاری ماهری است که می خواهند در استرالیا زندگی و کار کنند.مدت
اقامت5 ساله در استرالیا وزندگی ، کار و تحصیل در یک منطقه خاص از استرالیاسفر بدون محدودیت به استرالیا در مدت اعتبار

 • ویزا مدت اقامت:5 سال
 • هزینه: از 4،045 دلار استرالیا
 • مدت زمان روند بررسی: مدت زمان روند بررسی استانداردی برای این روش تعریف نشده است .
 • جزئیات:زیر کلاس 491
حتما بخوانید:  لیست مشاغل مورد نیاز در استرالیا

3- ویزای کار مهارتی استانی جهت مهاجرت به استرالیا 2020 برای چه افرادی مناسب میباشد ؟

ویزای کار مهارتی یا موقتی و مشروط :این ویزا برای افراد ماهری است که توسط یک استان یا قلمرو دولتی معرفی شده اند و به آنها امکان زندگی و کار در مناطق استرالیا را می دهد.شما بایستی:جهت ارائه درخواست توسط یک سازمان استانی یا ایالتی دولتی معرفی شده باشید یا یکی از بستگان واجد شرایطتان از شما حمایت کند؛شغلی داشته باشید که در لیست مشاغل حرفه ای ذکر شده باشد؛ارزیابی شغلی مناسبی داشته باشید؛دعوت به ارائه درخواست شده باشید؛امتیاز کافی داشته باشید.زیر کلاس 491

4- ویزای منطقه ای یا موقت و مشروط کارفرمای حامی ماهر (زیر مجموعه 494( جهت مهاجرت کاری به استرالیا برای چه افرادی مناسب میباشد ؟

این ویزا برای اعضای خانواده دارنده ویزای کارفرمای حامی ماهر (SESR) موقتی (زیر كلاس 494) می باشد که بطور جداگانه متقاضی ویزای SESR و مایل به پیوستن به دارنده اصلی ویزای SESR در استرالیا می باشد.این ویزا مربوط به اعضای خانواده دارندگان ویزا SESR می باشد.

 • مدت زمان اقامت: تا 5 سال
 • هزینه: از 4045 دلار استرالیا
 • زمان پردازش: زمان پردازش برای این ویزا در حال حاضر در دسترس نمی باشد.

5- ویزای کاری مهارتی _ مستقل (SKILLED – INDEPENDENT VISA) جهت مهاجرت به استرالیا مناسب چه افرادی میباشد ؟

(ساب کلاس 189) محبوب ترین ویزای مهاجرتی برای کارگران ماهری است که به حمایت دولتی یا خانواده نیازی ندارند.

6- ویزای کاری مهارتی _ نام نویسی شده (SKILLED – NOMINATED VISA) جهت مهاجرت به استرالیا مناسب چه افرادی میباشد ؟

ویزای کاری مهارتی _ نام نویسی شده (ساب کلاس 190) برای متقاضیان ماهری مناسب است که با حمایت دولت و یا کشوری قصد مهاجرت به استرلیا را دارند.

7- ویزای کاری مهارتی _ نام نویسی شده موقت (SKILLED – NOMINATED (PROVISIONAL VISA جهت مهاجرت به استرالیا در سال 2020 مناسب چه افرادی است ؟

ویزای کاری مهارتی _ نام نویسی شده موقت (ساب کلاس 489) یک ویزای موقت برای مهاجران ماهری است که قصد زندگی و کار در منطقه ای از استرلیا را با حمایت دولت و یا کشوری دارند.

8- ویزای کاری مهارتی _ اسپانسر موقت (SKILLED – SPONSORED (PROVISIONAL) VISA جهت مهاجرت به کشور استرالیا در سال 2020 مناسب چه افرادی میباشد ؟

ویزای کاری مهارتی _ اسپانسر موقت (ساب کلاس 489) یک ویزای موقت برای مهاجران ماهری است که قصد زندگی و کار در منطقه ای از استرلیا را با حمایت یکی از خویشاوندان خود که در منطقه مشخصی از استرالیا زندگی می کنند، دارند.

9- طرح نام نویسی کارفرمایان (ENS) جهت مهاجرت به استرالیا چگونه است ؟

شغلی در انتظار ساکنان دائمی که از طریق طرح نام نویسی کارفرمایان به استرالیا مهاجرت کرده اند، خواهد بود. از طرف دیگر، در صورت داشتن ویزای موقت کاری، مانند ویزای کار در تعطیلات یا ویزای تحصیلی نیز می توانید برای اخذ این ویزا درخواست دهید.

10- طرح مهاجرت کارگر ماهر منطقه ای (RSMS) جهت مهاجرت کاری به استرالیا در سال 2020 چگونه است ؟

طرح (RSMS) دولت، محدود به مناطق خاصی از استرالیاست. این طرح به کارفرمایان این امکان را می دهد تا از مهاجرین ماهر برای ظرفیت خالی مشاغل حمایت کنند. با ویزای (RSMS) امکان اقامت دائم فراهم می شود.

11- ویزای کاری مهارتی _ اسپانسر موقت (SKILLED – SPONSORED (PROVISIONAL) VISA جهت مهاجرت کاری به استرالیا در سال 2020 چگونه است ؟

ویزای کاری مهارتی _ اسپانسر موقت (ساب کلاس 489) یک ویزای موقت برای مهاجران ماهری است که قصد زندگی و کار در منطقه ای از استرلیا را با حمایت یکی از خویشاوندان خود که در منطقه مشخصی از استرالیا زندگی می کنند، دارند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *