تحصیل و اعزام دانشجو به مجارستان

آزمون ورودی دانشگاه سگد مجارستان

آزمون ورودی دانشگاه سگد مجارستان

آزمون های ورودی تحصیلات تکمیلی یا پزشکی مجارستان و سایر نقاط از جمله، اروپا ، آسیا افریقا و آمریکا، بین ماه های فوریه و جولای برگزار می شود. استفاده از وسایل الکترونیکی از جمله، موبایل ، ساعت های هوشمند  و به همراه داشتن، کتاب و جزوه در طول آزمون ورودی دانشگاه سگد مجارستان ممنوع می باشد در صورت نقض این ممنوعیت ممکن است باعث کنسل شدن آزمون شخص و نادیده گرفتن نمره وی ، اخراج از آزمون توسط کارکنان بخش آزمون و همچنین ممنوعیت شرکت در آزمون های بعدی گردد.

آزمون ورودی دانشگاه سگد مجارستان

امتحانات ورودی در مجارستان و در نقاط مختلف اروپا، آسیا، آفریقا و ایالات متحده بین مارس و ژوئیه برگزار می شود. در صورت ارائه شانس توسط دانشگاه سگد، متقاضیان مجاز هستند حداکثر دو بار در امتحان در طول یک دوره درخواست شرکت کنند. امتحان ورودی شامل یک بخش کتبی و شفاهی است.

قسمت نوشتاری:

دانشجویان دو ساعت و نیم برای تکمیل بخش کتبی متشکل از سه بخش چند گزینه ای شامل زیست شناسی، شیمی (فیزیک فقط در سگد ) و مهارت های زبان انگلیسی از جمله نوشتن انشاء می باشد. این آزمون برای ارزیابی تواناییهای یادگیری و نوشتن شما طراحی شده است. هر یک از این آزمونها شامل سه بخش است: 20 سوال زیست شناسی چند گزینه ای، 20 سوال شیمی چند گزینه ای، 60 سوال درباره زبان انگلیسی و انشاء نویسی است. هر سوال چند گزینه ای توسط چهار یا پنج پاسخ ممکن دنبال می شود: A. B C D یا E. شما باید برای هر سوال بهترین پاسخ را انتخاب کنید. در بخش نوشتن انشاء، مقاله ای (حداکثر 200 کلمه) برای نوشتن اصال موضوع، اثربخشی و استفاده از جزئیات در نوشتار خود خواهید نوشت.

قسمت شفاهی:

قسمت شفاهی مصاحبه ای با یک استاد دانشگاه است که حدود 20 تا 30 دقیقه طول خواهد کشید. به دنبال گفتگو در مورد موضوعات کلی، 2 سوال در زمینه زیست شناسی و 2 سوال در شیمی (2 سوال در فیزیک فقط در دانشگاه سگد ) از شما سوال خواهد شد.

محتوای آزمون ورودی دانشگاه سگد مجارستان

محتوای آزمون ورودی دانشگاه سگد مجارستان

محتوای آزمون ورودی دانشگاه سگد مجارستان

فیزیک

  •  توصیف حرکت (فاصله، سرعت و شتاب )
  •  قوانین نیوتون، کمیت های نردبانی و برداری،کار مکانیکی، انرژی جنبشی و انرژی پتانسیلی –
  •  برخورد کشسانی و غیر کشسانی، حفظ حرکت خطی،
  •  حرکت دایره ای یک شکل، نیروی گریز از مرکز
  • مزیت مکانیکی، ابزار ساده مکانیکی ( سطح شیب دار، پیچ و قرقره )

فشار مایعات ( قوانین پاسکال )، قوانین ارشمیدس، فشار هیدرولیکی- جنبش موزون، قانون هوک – جنبش موجی، امواج طولی و عرضی، رزونانس، تئوری جنبشی گازها، فشار – قانون اول و دوم ترمودینامیک – زمینه الکتریکی، قانون کولوب – جریان الکتریکی، قانون اهم – مدارهای الکتریکی ساده – کمیت های نردبانی. قوانین کریشوف – القا الکترومغناطیسی، تغیر شکل، آینه های لنز های اُپتیکال – ساختار اتم ها، عایق الکتریکی و هسته اتمی، اشعه ایکس. 

شیمی

  • شیمی عمومی – تئوری اتمی. 

دسته بندی ماده. مواد و ترکیبات- اصول پایه : عدد اتمی و جرمی، ایزوتوپ ها، مفهوم مول، جرم مولکولی و اتمی – ساختار الکترونیکی اتم ها : عدد های کوانتومی و مدار های اتمی – جدول تناوبی. خواص تناوبی – پیوند های شیمیایی: پیوند یونی، متالیک و یونی – نیرو های بیم ملکولی – نامگذاری مواد یونی و مولکولی – تعین مسئله، تغییر ماهیت. خواص گازها و مایعات – خواص جامدات. انواع شبکه های کریستالی – ساختار های لوییس. هندسه مولکول ها – حلال ها و حل شونده ها. راه های بیان غلظت- واکنش های شیمیایی : انواع واکنش های غیر طبیعی شیمیایی. واکنش های شیمیایی استیکیومتری : میزان واکنش های شیمیایی. گرمای واکنش های شیمیایی. قانون موازنه شیمیایی هس. قانون عمل توده اسید ها و پایه ها. الکتروشیمی PH : پتانسیل الکترود، سلول های الکتروشیمیایی –شیمی غیر طبیعی الکترولیز – غیر فلزها – فلزها – شیمی عالی اجزای D-block – خواص کربن. گروه های فعال. انواع عکس العمل های شیمیایی طبیعی – الکان ها. گروه های آلکیل – هیدروکربن های معطر- آلکیل هالیدها- الکلها- اترها و فنلها -آلدهیدها و کتونها- اسیدهای کربوکسیلیک. اسیدهای کربوکسیلیک جایگزین -آمین ها – ترکیبات هتروسیکلیک – استریوشیمی. ایزومریسم. فعالیت نوری -کربوهیدرات ها. ترکیب مونوساکاریدها- مونوساکاریدها، دی سکاریدها و الیگوساکاریدها اسیدهای آمینه، پپتیدها و پروتئین ها – مشتقات اسید کربوکسیلیک. لیپیدها- کتاب اسیدهای نوکلئیک مک موری. J. Fay R.C: شیمی ویرایش چهارم

زیست شناسی

  • دنیای زنده. طبقه بندی -سطح سازمان بندی ها

زیست شناسی سلولی. اجزای شیمیایی یک سلول- عناصر و ترکیبات معدنی – لیپیدها. کربوهیدرات ها، پروتئین ها و سیستم های کلوئیدی نوکلئیک اسیدها- متابولیسم سلولی. آنزیم ها- تولید انرژی در گلیکولیز، چرخه کربس و فتوسنتز اکسیداسیون خاتمه یافته- بیوسنتز لیپیدها، کربوهیدرات ها، پروتئین ها و نوکلئیک اسیدها – فرا ساختار سلولی ( بدون سازمان بندی)، فیزیولوژی سلولی، حمل و نقل غشایی، اندوسیتوز و اگزوستوز- حرکات سلولی فعال بالقوه

زیست شناسی آلی. تغذیه، تنفس، تحریک،گردش خون، تولید مثل، رشد و تکثیر جنسی و غیر جنسی- هوموستازی و مقررات تنظیم شده توسط هورمون ها- تنظیم سیستم عصبی – سیستم عصبی سیستم عصبی- سیناپس و انتقال دهنده های عصبی- سیستم عصبی خودمختار- نخاع – مغز – حافظه و خواب – ادراک – گیرنده ها و اندام های ادراکی- تکامل سیستم های ذکر شده در بالا – ساختار و عملکرد اندام های انسانی- ارگان ها – رفتار حیوانات و رفتارهای ذاتی و آموخته شده

  • محیط زیست- زیست شناسی. اک.سیستم ها- زنجیره های غذایی، عوامل محدود کننده، چرخه در طبیعت- جمعیت و جوامع
  • ژنتیک- ژنتیک مولکولی – خواص مواد ژنتیکی- جهش- ترکیب مجدد – کد ژنتیکی- اپرون – ژنتیک کلاسیک- حالت های ارثی (صفات ناپیوسته)- ارتباط- کروموزوم های جنسی – مشاوره ژنتیکی صفات مداوم
  • تکامل ژنتیک جمعیت -تکامل شیمیایی و بیولوژیکی – تکامل انسانی

تاریخ برگزاری آزمون ورودی دانشگاه سگد مجارستان

آزمون های ورودی بین ماه فوریه و ژانویه در کشور لهستان و نقاط مختلف اروپا، آسیا، آفریقا و آمریکا برگزار می شود. جزئیات مربوط به اطلاعات آزمون ورودی پس از دریافت تقاضانامه، ارسال خواهد شد. 

نکات آزمون ورودی دانشگاه سگد مجارستان

اگر شما برای دوره های پرستاری و فیزیوتراپی اقدام می کنید، آزمون ورودی تنها تسلط شما بر زبان انگلیسی را ارزیابی خواهد نمود. در صورت اقدام همزمان برای دوره های پزشکی عمومی، پزشکی دهان و دندان و یا داروسازی شما باید در آزمون ورودی معمولی شرکت نمایید. استفاده از تلفن همراه و دیگر وسایل الکترونیکی (نظیر دستیار دیجیتال شخصی، ساعت ها هوشمند) در طول امتحان شدیداً ممنوع است. هر گونه تخطی از این موارد می تواند منجر به باطل شدن نمره شما، اخراج توسط کارکنان محل برگزاری آزمون و یا محروم شدن از امتحانات آتی شود.

اگر آزمون ورودی در کشور مبدا فرد متقاضی انجام پذیرد، اطلاعات در مورد آزمون توسط نماینده مربوطه اعلام خواهد شد. در طول یک دوره درخواست متقاضیان مجازند که تنها در دو امتحان شرکت نمایند آن هم در صورتی که این امکان توسط دانشگاه سگد فراهم شود. این آزمون شامل یک بخش کتبی و یک بخش شفاهی است.

هزینه آزمون ورودی دانشگاه سگد مجارستان

هزینه آزمون ورودی دانشگاه سگد مجارستان

هزینه آزمون ورودی دانشگاه سگد مجارستان

در صورتی که در دانشگاه سگد در این آزمون شرکت کنید، 300 دلار به عنوان هزینه آزمون باید پرداخت کنید. هزینه آزمون دانشجویان انتقالی ( زمانی که دانشجو باید در آزمون ارزیابی شرکت کند ) به ازای هر درس، 200 دلار می باشد. یک آزمون ارزیابی ناموفق را نمی توان دوباره تکرار کرد. در صورتی که آزمون ورودی در کشور محل زندگی متقاضی گرفته شود، اطلاعات مربوط به ارائه درخواست و هزینه آزمون توسط نماینده این دانشگاه مشخص می شود. شما می توانید اطلاعات تکمیلی در مورد اعزام دانش آموز به لهستان را از مشاورین موسسه حقوقی میرداماد کسب کرده و با راهنمایی وکلای حقوقی موسسه اقدامات قانونی خود را برای مهاجرت به مجارستان پیگیری کنید.

سوالات متداول در مورد آزمون ورودی دانشگاه سگد مجارستان

1-آزمون ورودی دانشگاه سگد مجارستان چه زمانی انجام می شود؟

بین ماه های فوریه و ژانویه.

حتما بخوانید:  اعزام دانش آموز به مجارستان

2-آیا امکان بردن وسایل برای آزمون دانشگاه سگد مجارستان وجود دارد که آزمون به صورت open book انجام شود؟

خیر ، استفاده از وسایل الکترونیکی از جمله، موبایل ، ساعت های هوشمند و به همراه داشتن کتاب و جزوه در طول آزمون ورودی دانشگاه سگد مجارستان ممنوع می باشد.

3-آیا در صورت رد شدن در امتحان دانشگاه سگد مجارستان امکان امتحان مجدد وجود دارد؟

متقاضیان مجاز هستند حداکثر دو بار در امتحان در طول یک دوره شرکت کنند.

4-آزمون دانشگاه سگد مجارستان به چه صورت است؟

به صورت کتبی و شفاهی.

5-منابع آزمون کتبی دانشگاه سگد مجارستان چی هست؟

زیست شناسی ، شیمی ، فیزیک ، مهرت های زبان انگلیسی.

6-مهارت های زبان انگلیسی در آزمون دانشگاه سگد مجارستان به چه صورت است؟

نوشتن انشا به زبان انگلیسی که می بایست مقاله ای حداکثر 200کلمه مرتبط با موضوع داده شده بنویسید.

7-سوال های آزمون کتبی دانشگاه سگد مجارستان به چه صورت است؟

تستی که 4 یا 5 گزینه دارند.

8-قسمت شفاهی آزمون دانشگاه سگد مجارستان به چه صورت است؟

یک مصاحبه 20 تا 30 دقیقه ای با یکی از اساتید دانشگاه که از دروس زیست و شیمی و فیزیک می باشد.

9-آزمون دانشگاه سگد مجارستان در کجا برگزار می شود؟

در کشور لهستان و نقاط مختلف اروپا، آسیا، آفریقا و آمریکا برگزار می شود.

10-آزمون دانشگاه سگد مجارستان به چه زبانی انجام می شود؟

انگلیسی.

11-هزینه آزمون دانشگاه سگد مجارستان چقدر است؟

در صورتی که آزمون را در دانشگاه سگد انجام دهید 300 دلار است اما در صورتی که در جای دیگری انجام شود هزینه آن بیشتر می شود.

حتما بخوانید:  تحصیل رشته اقتصاد در مجارستان

12- امتحانات ورودی در مجارستان در چه تاریخی برگزار می شود ؟

امتحانات ورودی در مجارستان و در نقاط مختلف اروپا، آسیا، آفریقا و ایالات متحده بین مارس و ژوئیه برگزار می شود.

13- بخش کتبی آزمون ورودی دانشگاه سگد مجارستان شامل چه دروسی است؟

متشکل از سه بخش چند گزینه ای شامل زیست شناسی، شیمی (فیزیک فقط در سگد ) و مهارت های زبان انگلیسی از جمله نوشتن انشاء می باشد.

14- نحوه پاسخ به آزمون ورودی دانشگاه سگد مجارستان چگونه است؟

هر سوال چند گزینه ای توسط چهار یا پنج پاسخ ممکن دنبال می شود: A. B C D یا E. شما باید برای هر سوال بهترین پاسخ را انتخاب کنید.

15- قسمت شفاهی آزمون ورودی دانشگاه سگد مجارستان به چه صورت است؟

قسمت شفاهی مصاحبه ای با یک استاد دانشگاه است که حدود 20 تا 30 دقیقه طول خواهد کشید.

16- فیزیک در آزمون ورودی دانشگاه سگد شامل چه محتوایی است؟

توصیف حرکت (فاصله، سرعت و شتاب )قوانین نیوتون، کمیت های نردبانی و برداری،کار مکانیکی، انرژی جنبشی و انرژی پتانسیلی –برخورد کشسانی و غیر کشسانی، حفظ حرکت خطی،حرکت دایره ای یک شکل، نیروی گریز از مرکز-مزیت مکانیکی، ابزار ساده مکانیکی ( سطح شیب دار، پیچ و قرقره)

17- برگزاری آزمون ورودی دانشگاه سگد مجارستان در چه تاریخی است؟

آزمون های ورودی بین ماه فوریه و ژانویه در کشور لهستان و نقاط مختلف اروپا، آسیا، آفریقا و آمریکا برگزار می شود.

18- می خواهم برای رشته پرستاری مجارستان اقدام کنم در چه آزمونی باید شرکت کنم؟

اگر شما برای دوره های پرستاری و فیزیوتراپی اقدام می کنید، آزمون ورودی تنها تسلط شما بر زبان انگلیسی را ارزیابی خواهد نمود.

حتما بخوانید:  تحصیل در رشته مهندسی برق در مجارستان

19- آزمون ورودی دانشگاه سگد مجارستان تحت چه قوانین و مقرراتی برگزار می شود؟

استفاده از تلفن همراه و دیگر وسایل الکترونیکی (نظیر دستیار دیجیتال شخصی، ساعت ها هوشمند) در طول امتحان شدیداً ممنوع است.

20- هزینه آزمون ورودی دانشگاه سگد مجارستان چقدر است؟

در صورتی که در دانشگاه سگد در این آزمون شرکت کنید، 300 دلار به عنوان هزینه آزمون باید پرداخت کنید.

21- هزینه آزمون ورودی مجارستان برای دانشجویان انتقالی چقدر است؟

به ازای هر درس، 200 دلار می باشد

22- هزینه آزمون ورودی دانشگاه سگد در صورتی که درایران برگزار شود چقدر است؟

در صورتی که آزمون ورودی در کشور محل زندگی متقاضی گرفته شود، اطلاعات مربوط به ارائه درخواست و هزینه آزمون توسط نماینده این دانشگاه مشخص می شود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *